Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Sibbo storskogs nationalpark 

Bild: Antti Below
Byabäckens läge i Finland
Södra Finland, Nyland
Sibbo (www.sibbo.fi), Vanda (www.vanda.fi), Helsingfors (www.hel.fi)
Areal 19 km², inrättat 2011
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Sibbo storskogs nationalparks symbol - berguven

Sibbo storskog är ett av de få stora, enhetliga skogsområdena i närheten av huvudstadsregionen. Nationalparken Sibbo storskog erbjuder en livsmiljö för nästan åttio utrotningshotade och sällsynta arter. Området har även en mångsidig friluftsterräng, som lockar till rekreation. Kulturlandskapet och de omgivande skogarna i Byabäckens dalgång är belägna i nordöstra delen av Sibbo storskog. På området kan man bl.a. bekanta sig med en naturstig i traditionell nyländsk landsbygdsmiljö.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/sibbostorskog

Senaste uppdatering 2014-04-10

Kundtjänst

 

Finlands naturcentrum Haltia

Tfn. 040 163 6200

info(at)haltia.com

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100