Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Salamajärvi nationalpark 

Våren kommer till Koirajärvi. Bild: Markus Sirkka
Salamajärvi nationalparks läge i Finland
Västra Finland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten
Kivijärvi (www.kivijarvi.fi, på finska), Kinnula (www.kinnula.fi, på finska), Perho (www.perho.com)
Areal 62 km², grundad 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Salamajärvi nationalparks symbol - skogsvildren

I Salamajärvi nationalpark kan du idka friluftsliv i ödemarkslik terräng, på skogsvildrenarnas lugna stigar.

Salamajärvi nationalpark är belägen på Suomenselkäs karga, vackra vattendelarområde. Detta vida och obebodda område är framför allt känt för sin mångsidiga myrnatur och sin ödemarksfauna. Nationalparken har också urskogar, som bevarats i naturligt tillstånd och lugna skogssjöar. Terrängen varierar mellan vida mossar med sina moskogsholmar och steniga tallmoar. Ställvis övergår stenigheten i enhetlig blockjord. Salamajärvi nationalpark gränsar i söder till Salamaperä naturreservat. I naturreservatet är det endast tillåtet att röra sig på märkta leder.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/salamajarvi

Senaste uppdatering 2014-03-14

Kundtjänst

 

Koirasalmi naturstuga

(om sommaren)

Tfn: 040 7243 060

  

Seitseminen naturum

Tfn. 0205 64 5270

seitseminen(at)metsa.fi

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100