Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Rokua nationalpark 

Rokua nationalpark. Bild: Saara Airaksinen
Rokua nationalparks läge i Finland
Kajanaland
Muhos (www.muhos.fi, på finska), Utajärvi (www.utajarvi.fi, på finska), Vaala (www.vaala.fi, på finska)
Areal 8,8 km²
Nationalparken inrättad 1956
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Rokuas symbol - rödstjärt

Rokuanvaaras ganska lättframkomliga moskogsterräng lämpar sig väl för en till två dagars vandringsturer. Det finns rikligt med friluftsleder samt mångsidig service på Rokua.

Rokuanvaara är en ås som bildats av sand, och marken i dess karga moskogar är täckt av vida, vitskimrande renlavsmattor. På området finns åtskilliga tjärnar med klart vatten, åsgropar, eller s.k. dödisgropar, som bildats på istiden samt forntida strandvallar från Östersjöns tidigaste skeden. Rokua nationalparks skogar, som ligger söder om åsen, är gamla tallskogar som är i naturligt tillstånd. Området är ett av vårt lands nordligaste ställen där de sällsynta och utrotningshotade åsarterna förekommer.

Senaste uppdatering 2013-12-11

Kundtjänst

 

Limingovikens naturum

Telefon:

+358 (0) 40 832 1781

E-post:

liminganlahti(at)metsa.fi

 

Kundtjänststället Suppa

Telefon:

+358 (0) 8 554 5500

E-post:

suppa(at)utajarvi.fi

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100