Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Repovesi 

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning samt anskaffning av matsäck

Butiker

 • De närmaste butikerna ligger i Vuohijärvi (ca 12 km från Lapinsalmi) och Kääpälä, närä Vekaranjärvi (under 15 km från Tervajärvi).

Kåtor och eldplatser

Bild: Pertti HeinonenI Repovesi har man under de senaste åren uppfört åtskilliga eldplatser, som är försedda med en eldstad med stockring, vedbod (yxa) och torrtoalett (om inte annat nämns):

 • Lapinsalmi, (grilltak, takförsett bord med bänkar)
 • Kapiavesi
 • Katajajärvi, på östra stranden 
 • Kuutinkanava, (grilltak, takförsett bord med bänkar)
 • Mustavuori, (kåta- företräde för turistföretagare)
 • Talas, (eldplatser får inte användas då det råder varning för skogsbrand)
 • Olhava, (skärmsydd, tidvis flitigt besökt)
 • Valkjärvi (av lägergrupper, den andra av eldplatserna får inte användas då det råder varning för skogsbrand.)
 • Kirnukangas (eldplatser får inte användas då det råder varning för skogsbrand, skärmskydd, nära Kirnuhuoko)
 • Sukeltajaniemi (eldplatser får inte användas då det råder varning för skogsbrand, ingen toalett)
 • Karhulahti
 • Lojukoski
 • Määkijä 

Vid största delen av eldplatserna i Repovesi har man bytt ut eldstäderna till sådana som är enklare att sköta och som förbrukar mindre ved. Eldstäderna kan användas också när det råder varning för skogsbrand. Häll inte släckvatten i eldstäderna – de kan ta skada!

Reserveringskåtor

 • Lojukoski (reserveringskåta)
 • Määkijä (reserveringskåta)
 • Mustavuori (reserveringskåta)
 • Karhulahti (reserveringskåta)

Reserveringsområdena är avgiftsbelagda. Reservering av reserveringskåtor: www.repovesinationalpark.fi (på finska). Reserveringsområdena omfattar utöver en reserveringskåta ett begränsat gårdsområde med en egen eldplats (eldstad, bordsbänkar, låst vedbod) och en toalett.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • I Repovesi finns det redan 3 brunnar (Saarijärvi, Olhava och Kuutinkanava). Nu under våren 2012 färdigställs två nya brunnar, intill Lojukoski och Määkijä reserveringkåtor.  
  • OBS! Brunnen vid Kuutinkanavaa får inte användas på grund av den dåliga vattenkvaliteten.

Avfallshantering

 • I Repovesiterrängen finns det inte avfallskärl, så avfallshanteringen är självständig. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort ur terrängen.
 • I Repovesi övergick man från början av 2008 till helt skräpfritt friluftsliv. Även ekopunkterna vid Lapinsalmi, Tervajärvi och Saarijärvi parkeringsområden har tagits bort.
 • Man kan lägga sitt bioavfall i de komposterande torrtoaletterna och bränna brännbart avfall.
 • Det är bäst att planera matsäcken så att det uppstår så litet avfall som möjligt under utflykten. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Torrtoaletterna ligger

 • På Lapinsalmi, Tervajärvi och Saarijärvi parkeringsplatser
 • I Lapinsalmi, öster om hängbron
 • Vid Kuutinkanava (även handikappanpassad toalett)
 • Vid Olhavanlampis södra ända
 • I Kirnukangas
 • I Karhulahti (även handikappanpassad toalett)
 • I Lojukoski
 • I Lojukoski reserveringskåta (handikappanpassad toalett)
 • Vid Kapiavesi
 • Vid Valkjärvi
 • Vid Katajajärvi
 • I närheten av Mustavuori reserveringskåta
 • I Määkijä (även handikappanpassad toalett)
 • På Talas eldplatser (handikappanpassad toalett)
 • På Sukeltajaniemi eldplatser (handikappanpassad toalett)

Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Kirnukangas. Bild: Pertti HeinonenTältning

Man får kortvarigt tälta i närheten av de tolv eldplatserna i Repovesi.

 • Karhulahti
 • Olhava (skärmskyd), i första hand för klippklättrare, en livlig plats
 • Valkjärvi, plats även för grupper
 • Sukeltajaniemi, begränsat utrymme, lugn och vacker plats, ingen toalett 
 • Kirnukangas (skärmskyd), rätt lugn plats
 • Lojukoski, rätt lugn plats
 • Kapiavesi
 • Katajajärvi, ett begränsat antal tältplatser, vandrare längs huvudleden
 • Määkijä, god badplats
 • Lapinsalmi, på övre avsatsen öster om hängbron finns ett begränsat antal tältplatser, livlig plats
 • Talas, badplats
 • Kuutinkanava, tältplatser på den gamla parkeringsplatsen
 • Forststyrelsen rekommenderar inte att man tältar vid Kuutinlahti i Kuutinkanava, där är livligt och trängsel.

I eldplatsens utrustning ingår en stockring, ett vedskjul (yxa) samt en torrtoalett.

Intill reserveringskåtorna kan de som reserverat en kåta också slå upp tält.

Det närmaste campingområdet (långvarig vistelse, husvagnar) finns i samband med Orilampi semesteranläggning.

Skärmskydd

 • På södra stranden av Olhavanlampi och vid Kirnukangas

Reserveringskåtor

Reserveringsområdena är avgiftsbelagda. Reservering av reserveringskåtor: www.repovesinationalpark.fi (på finska). Reserveringsområdena omfattar utöver en reserveringskåta ett begränsat gårdsområde med en egen eldplats (eldstad, bordsbänkar, låst vedbod) och en toalett.

Hyresstugor

Lägerområde för lägerskolor

Valkjärvi lägerområde lämpar sig bäst som övernattningsplats för mindre skolklasser.

 • Det är önskvärt att läraren tar kontakt med Forststyrelsens parkförvaltare (tel. 0400 172 445) innan lägerskolan i Repovesi börjar, för att undvika problem vid övernattningarna.
 • Man får avgiftsfritt använda lägerområdet och det kan inte bokas.
 • På lägerområdet finns det ved, två eldplatser och fyra torrtoaletter.

Övernattning i omnejden

Tilläggsinformation om lokala turistföretagare, från Oskari - Linnansaari naturum,,  Kouvolas webbsidor (www.kouvola.fi, på finska) eller Mäntyharjus webbsidor (www.mantyharju.fi, på finska)

Uthyrning av utrustning i omnejden

Tilläggsinformation om lokala turistföretagare som hyr utrustning får man från Oskari - Linnansaari naturum eller Kouvolas webbsidor (www.kouvola.fi, på finska).

 • Områdets turistföretagare hyr ut bl.a. småbåtar och kanoter samt kyrkbåtar.

Service för rörelsehindrade

Service för rörelsehindrade i Repovesi:

 • Karhulahtiområdet
  • Lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Eldplats, handikappanpassad toalett och reserveringskåta.
 • Lapinsalmi parkeringsplats
  • Räddningsvägen till båtbryggan och leden från denna till dragflotten Ketunlossi lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Handikappanpassad toalett.
 • Kuutinkanava-området
  • Eldplatserna vid Kuutinkanava och leden mellan dem (200 m) lämpar sig för rörelsehindrade som har en assistent med sig.
  • Handikappanpassad toalett.
 • Talas eldplatser
  • Handikappanpassad toalett.
 • Sukeltajaniemi eldplatser
  • Handikappanpassad toalett.
 • Lojukoski reserveringskåta
  • Handikappanpassad toalett.
 • Forststyrelsen kan genom överenskommelse ordna dagsprogram för grupper av rörelsehindrade (minimi: en busslast). Kontakta parkförvaltaren tfn 0400 172 445.

Tilläggsinformation om den kommande nya servicen får man från Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster. Du kan även fråga om service av lokala turistföretagare.

Specialservice för kanotister oc båtfolk

 • Besökare på Repovesis vatten. Bild: Juhani OutinenDet finns båtbryggor vid Lapinsalmi, Kuutinkanava, Mustalamminvuori, Karhulahti och i Hillosensalmi vid Asemanranta.
 • Sjösättningsplats för roddbåtar finns i Hillosensalmi på det strandparti som ägs av Valkeala kommun.
 • Lämpliga sjösättningsplatser för kanoter finns vid Lapinsalmi och Tervajärvi parkeringsplatser samt utanför nationalparken på stranden vid Hillosensalmi.
 • Det finns kanotbryggor finns vid Lapinsalmi och Tervajärvi parkeringsplatser, vid Mustavuori samt vid eldplatserna vid Lapinsalmi hängbro, vid Kapiavesi, Karhulahti, Lojukoski, Määkijä och Kuutinkanava.
 • Från Lapinsalmi parkeringsplats finns ett kanotlyft (ca 150 m) till den nya kanotbryggan (kanoten bärs eller transporteras med kanotvagn, vägbom).
 • Kanotlyft har underlättats över näsen mellan sjöarna (genom att bära eller genom att använda sin egen kanotvagn): Vid Kuutinkanava har i stället för den tidigare leden uppförts en rutt till Tervajärvi samt från Kuutinlahti via Mustalampi till Valkjärvi.
 • Kom dock ihåg att det är förbjudet att paddla eller ro på Olhavanlampi i början av sommaren fram till midsommaren. Undantag gäller dock för klättrare, som kan använda båt vid foten av klippväggen.

Övrig service i omnejden

 • Den mest omfattande servicen, som t.ex. bank och post, finns i Valkealas och Mäntyharjus centrum. Från Valkeala är det 30 km till Repovesi och från Mäntyharju är det ca 35 km.
 • Tilläggsinformation om övrig service får man från Valkeala kommuns samservicepunkt (05) 863 280, Kouvolas webbsidor (www.kouvola.fi, på finska), Repovesi naturstuga och Mäntyharjus webbsidor (www.mantyharju.fi, på finska)
Senaste uppdatering 2013-09-30

Broschyr över utflyktsmål

 

 

Pdf-fil 1819 kb

(på finska och på engelska)

 

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100