Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Pyhä-Luosto 

Kundtjänst och vägledning

 • Pyhä-Luostos naturum Naava
  • En inspirerande utställning, som berättar om särdragen i Pyhä-Luostos geologi, natur och kulturhistoria på ett upplevelsegivande sätt.
  • Multivisionen Från fjälldalgångar till runda bergskrön diaserier, videofilmer, naturlitteratur och cd-rom.
  • Information om och vägledning till Pyhä-Luosto nationalpark samt skid- och vandringslederna på Pyhä-Luosto området.
  • Kommunernas turistinformation 
  • En café-restaurang Loimu öppet dagligen kl 10-17 
  • Ett auditorium för 200 personer och en möteslokal för 12 personer.
  • Service för grupper: avgiftsbelagda utställningsguidningar både för grupper av vuxna och av skolelever.
  • Naava Shop, där man kan finna ett och annat nyttigt för vandrarens ryggsäck.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Anskaffning av matsäck

 • Man kan köpa sin matsäck i de butiker, bensinstationer och turistföretag som finns i närheten. (www.pyha.fi, på finska och på engelska)

Eldplatser och stugor

 • I stugan Bild:Kimmo KuurreI parken finns det flera eldplatser. Dessutom finns det raststugor vid Karhunjuomalampi, Kapusta och Pyhälampi i vilka du kan laga din mat. Ödestugorna i Yli-Luosto och Huttuloma och hyresstugan i Huttujärvi, Kuukkeli och Yrjölä är alla avsedda för övernattning.
 • Rykimäkero kåta lämpar sig som rastplats även för större grupper.
 • Då det råder varning för skogsbrand får man göra upp eld endast i stugornas och kåtornas eldstäder. Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då det råder varning för skogsbrand.
 • Mer information om att göra upp eld på de för ändamålet avsedda eldplatserna finns på sidorna Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Man kan fylla på dricksvattensflaskan i naturumet.
 • I Rykimäkero och Huttujärvi finns det brunnar, vars vattenkvalitet undersöks regelbundet.
 • Det lönar sig att koka ytvatten, dvs. vatten från sjöar, åar och bäckar, ett par minuter innan man använder det som dricksvatten, för vattenkvaliteten varierar beroende på område och temperatur.
 • Läs mer om drickvattnet på friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • På nationalparkens område gäller principen för skräpfritt friluftsliv. Forststyrelsens fältpersonal underhåller stugorna och skärmskydden i nationalparken. Vandrarna ansvarar för renheten och avfallshanteringen i stugorna och skärmskydden. Under utflykten kan du bränna dina brännbara sopor vid eldplatserna och organiskt avfall kandu lägga i kompostbehållarna eller i toaletternas kärl. Övrigt avfall bör du föra till ekopunkterna vid ledernas startpunkter där du kan sortera avfall av olika typ, såsom metall-, glas- och blandavfall. Du får tilläggsinformation om återanvändning och avfallshantering i Pyhä-Luostos naturum Naava och på webbsidorna för skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter vid stugorna och eldplatserna.
 • I Pyhä-Luostos naturum Naava finns det inva-wc och vid Isokuru kåta och Rykimäkero finns det inva-torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Man får tälta i skärmskyddens och kåtornas omedelbara närhet. Man får också övernatta i skärmskydden och kåtorna på området.

Huttujärvi hyresstuga Bild: Inga Huttunen-SalmelinÖdestugor

Hyresstugor

Övernattning i omnejden

 • I närheten av Pyhä-Luosto nationalpark, längs vandringslederna finns också följande stugor, som dock inte förvaltas av Forststyrelsen: Haarainselkä (raststuga), Salmiaapa (ödestuga) och Kiimaselkä (raststuga).
 • I Luosto finns Metsä-Luoston kämppäkartano som företag och större sällskap kan hyra.
 • Turistcentren i omnejden erbjuder rikligt med inkvarterings- och turistservice. Närmare information om inkvarteringsservicen finner man på Luosto- och Pyhätunturiområdets webbsidor (www.pyha.fi, på finska och på engelska) och på Lapplands turistportal (www.laplandfinland.com, på finska och engelska).

Uthyrning av utrustning

 • Turistföretagen i området (www.pyha.fi, på finska och på engelska) hyr ut utfärdsutrustningfriluftsutrustning.

Service för rörelsehindrade

 • I Pyhä-Luostos naturum Naava finns all service i samma plan och det finns inva-wc i byggnaden. Byggnaden är tillgänglig med rullstol, och inga trösklar hindrar framfarten.
 • Till Rykimäkero kommer man längs en jämn sandstig (ca 300 m) som är tillgänglig med rullstol.
 • Med hjälp av en assistent kan man i Pyhätunturi ta sig med rullstol från parkeringsplatsen vid den gamla stolhissen till Isokuru kåta, dit det går en sandbelagd ca 1 km lång led.
 • Det finns inva-toaletter såväl vid Isokuru kåta som vid Rykimäkero.

Övrig service i omnejden

 • Såväl i Pyhäs som i Luostos turistcenter finns det rikligt med inkvarterings- och turistservice. Man får tilläggsinformation om servicen förutom på webbsidorna för områdets turistcenter (www.pyha.fi, på finska och på engelska) dessutom på Pelkosenniemi (www.pelkosenniemi.fi, på finska och engelska), Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska och engelska) och Kemijärvi (www.kemijarvi.fi, på finska och engelska) kommuners sidor.
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.laplandfinland.com, på finska och engelska).
Senaste uppdatering 2013-07-12
Varningar

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100