Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Instruktioner och regler för Pyhä-Häkki 

Instruktioner för att vistas och färdas i Pyhä-Häkki

I Pyhä-Häkki nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, med cykel och på skidor
 • att plocka bär och matsvamp
 • att slå läger för en kort tid med stöd av allemansrätten
  • Vi rekommenderar att du slår läger vid Tulijärvi skärmskydd.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilket tillåts endast i kokskjulet och på eldplatsen vid Kotajärvi.
 • att rida, vilket tillåts endast på vägar.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

 • då varning för skogsbrand utfärdats får man göra upp eld endast i kokskjulets eldstad. 
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att fiska
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda djur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned och förstöra friluftsanordningar.  

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Utrustning och säkerhet

 • Det finns ingen butiks- eller restaurangservice i nationalparken. Det lönar sig att packa mer vägkost och en dricksflaska i sin ryggsäck.
 • Observera att det inte finns toalettpapper i toaletterna.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t. ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:  
Senaste uppdatering 2013-11-01
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100