Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Pyhä-Häkki nationalpark 

Bild: Markus Sirkka
Pyhä-Häkki nationalparks läge i Finland
Västra Finland, Mellersta Finland
Saarijärvi (www.saarijarvi.fi, på finska)
Areal 13 km², grundad 1956, utvidgad 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Pyhä-Häkki nationalparks symbol - spillkråka

Pyhä-Häkki nationalpark, som ligger i glesbebodd skogstrakt, är en av våra minsta nationalparker. Pyhä-Häkki är de orörda urskogarnas och urgamla trädens park. Flera sällsynta fågel-, insekt- och växtarter har tagit sin tillflykt till parkens gamla skogar.

Pyhä-Häkki nationalpark lämpar sig väl som mål för dagsutflykter - även på vintern. Man får en mångsidig överblick av områdets natur genom att vandra på friluftslederna som är markerade i terrängen.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/pyha-hakki

Senaste uppdatering 2014-04-10

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 5270
seitseminen(at)metsa.fi

 

Seitseminen naturum

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100