Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Puurijärvi-Isosuo nationalpark 

Från Kärjenkallio fågeltorn öppnar sig en fantastisk vy mot Puurijärvi. Bild: Markus Sirkka
Puurijärvi-Isosuo nationalparks läge i Finland
Västra-Finland, Satakunda och Birkaland
Kumo (www.kokemaki.fi, på finska), Vittis (www.huittinen.fi, på finska) och Sastamala (www.sastamala.fi, på finska)
Areal 27 km², grundad 1993
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Puurijärvi-Isosuos nationalparks symbol - gul näckros och fyrfläckad trollslända

I Puurijärvi-Isosuo nationalpark breder ett unikt naturlandskap ut sig i centrumet av ett historiskt kulturlandskap. Nationalparken lämpar sig väl som endagsutflyktmål.

Puurijärvi-Isosuo nationalpark är belägen invid Kumo älv och hör delvis till det värdefulla Kumo älvdals landskapsområde. Till nationalparken hör både vidsträckta myrmarkområden och det låga, frodiga träsket Puurijärvi, som även internationellt sett är ett betydande fågelutfärdsmål och en unik så gott som i naturtillstånd varande fågelvåtmark, mitt i Satakuntas kulturlandskap. Även nationalparkens myrmarkområden har en artrik fågelfauna.

Nationalparken hör till nätverket Natura 2000, med flera viktiga områden som lyder under naturdirektivet (SCI) samt områden inom fågeldirektivet som har en stor betydelse för naturskyddet (SPA). Dess fågelfaunas värde överskrider världsomfattande kriterierna för ett värdefullt fågelområde "Important Bird Areas" (IBA). Puurijärvi tillsammans med Isosuo överskrider även kriterierna för ett nationellt sett värdefullt fågelområde, det vill säga FINIBA-kriterierna. Puurijärvi har föreslagits till den internationella våtmarkskonventionens, det vill säga RAMSAR-konventionens, lista.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/puurijarvi-isosuo

Senaste uppdatering 2014-04-11

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 4620
blamusslan(at)metsa.fi

 

Skärgårdshavets Naturum Blåmusslan

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100