Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Instruktioner och regler för Petkeljärvi 

Instruktioner för att vistas och färdas i Petkeljärvi

I Petkeljärvi nationalpark är det

Bild: Jenni Miettunentillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud
 • att plocka bär och svamp.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna
 • att använda motorbåt, som är tillåtet endast i sjöarna Petkeljärvi och Valkiajärvi
 • att meta och pilka, som är tillåtet överallt förutom i tjärnarna Kuikkalampi, Savulampi och Mustalampi.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att jaga
 • att fiska i tjärnarna Kuikkalampi, Savulampi och Mustalampi
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att landa med luftfarkoster på nationalparkens vattenområden utan tillstånd av Forststyrelsen
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

Petkeljärvi är ett populärt ställe att göra en avstickare till, dit folk kommer speciellt mellan midsommaren och första veckan i augusti. I maj hålls det många lägerskolor i nationalparken.

Senaste uppdatering 2013-11-01
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100