Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Petkeljärvi nationalpark 

Bild: Ismo Pekkarinen
Petkeljärvi nationalparks läge i Finland
Östra Finland, Norra Karelen
Ilomants (www.ilomantsi.fi, på finska)
Areal 6 km², grundad 1956
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Petkeljärvi nationalparks symbol - storlom

Petkeljärvi nationalpark är likt ett landskap på ett postkort. Från de smala och vackra åsarna öppnar sig en bedårande utsikt över sjöar och skogstjärnar som glimtar nedanför. Petkeljärvi nationalpark är ett populärt utflyktsmål för dagsturer.

Petkeljärvis värdefulla åsar hör till en lång åsformation, som sträcker sig från Koitere ända till ryska sidan. Åsarna är inte höga, men de har branta sluttningar. I parkens orörda skogar susar 150-åriga tjockbarkade furor. Om sommaren väcker storlommens ljudliga rop vandrarens uppmärksamhet. Ibland kan stigen spärras av en trädstam som en bäver fällt.

Till parkens specialiteter hör krigsrustningarna från fortsättningskriget, varav en del är restaurerade. På naturstigen kan man bekanta sig bl.a med myrängen och dess skötsel som kulturlandskap. Dessutom hör parken tillsammans med Patvinsuo till Norra Karelens biosfärområde som UNESCO grundade år 1992.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/petkeljarvi

Senaste uppdatering 2013-04-23

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100