Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Patvinsuo nationalpark 

Bild: Ismo Pekkarinen
Patvinsuo nationalparks läge i Finland
Östra Finland, Norra Karelen
Lieksa (www.lieksa.fi, på finska) och Ilomants (www.ilomantsi.fi, på finska)
Areal 105 km², grundad 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Patvinsuo nationalparks symbol - björn

Patvinsuo nationalpark är ett lugnt och fridfullt utfärdsobjekt med ödemarkslik natur. Nationalparken är även internationellt ett betydande skydds- och forskningsområde med såväl gamla urskogar som vackra vattendrag med sandstränder. Området lämpar sig bäst för självständiga en eller ett par dagars vandringar. Vandringen kan fortsätta till Karjalan kierros-friluftsleden med dess många möjligheter.

Området lämpar sig utmärkt väl för observation av den ödemarkslika naturen. Patvinsuos symboldjur björnen drar sig undan människan och man ser den inte i allmänhet, men däremot kan man se bäverns dammar och bon vid nästan alla bäckar. Till parkens fågelfauna hör svanar, tranor, gäss och talrika myrmarks-, höns- och rovfåglar. Fåglarna kan skådas från Teretinniemi fågeltorn och Lahnasuo och Surkansuo fågelplattformer.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/patvinsuo

Senaste uppdatering 2013-12-17

Kundtjänst

 

Suomu naturstuga

(om sommaren)

 

Ukko naturum

 

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100