Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Pallas-Yllästunturi nationalpark 

Dalripa. Bild: Maarit Kyöstilä
Pallas-Yllästunturi nationalparks läge i Finland
Västra Lappland
Enontekis (www.enontekio.fi, på finska), Kittilä (www.kittila.fi), Kolari (www.kolari.fi, på finska), Muonio (www.muonio.fi)
1020 km², inrättat 2005
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Pallas-Yllästunturi nationalparks symbol - snösparven

I Pallas-Yllästunturi nationalpark domineras landskapet av fjäll som omges av skogar och myrar i naturligt tillstånd. Områdets rena och vackra natur samt dess varierande terräng erbjuder utmärkta möjligheter till friluftsliv, skidåkning och färdsel i naturen. Silhuetten av fjällen är nästan ständigt närvarande, och lederna styr vandrarna till de vackraste utsiktsplatserna. De bildskönt vackra Pallastunturi-fjällen har valts till ett av Finlands nationallandskap.

Pallas-Yllästunturi nationalpark är Finlands tredje största nationalpark. Dess areal fördubblades då Pallas-Ounastunturi nationalpark och Ylläs-Aakenus naturskyddsområde förenades. Fjällkedjans sydligaste topp, Yllästunturi, med sina pister hör inte till nationalparken. Hela nationalparkens högsta fjälltopp är Taivaskero i Pallastunturi-kedjan vars krön ligger 807 meter över havet. I norr domineras landskapet av Ounastunturi-fjällens svagt böljande fjällplatå.

Naturgeografiskt är den nya Pallas-Yllästunturi nationalpark belägen på gränsmarkerna mellan Nordbotten, Skogslappland och Fjäll-Lappland och är mångfaldig och intressant till sin miljö. I fjällen och i skogarna möts nordliga och sydliga arter. I samma trakter har också den gamla nordbottniska jordbrukskulturen ersatts av den nordliga renskötselkulturen.

Hållbar turism

Pallas-Yllästunturi nationalpark godkändes år 2013 till Europas nationalparksförbunds European Charter-program (www.european-charter.org, på engelska). Programmet har som mål att utveckla hållbar turism i skyddade områden i Europa. Man förbinder sig till programmet genom att underteckna Europas riktlinjer för hållbar turism i skyddade områden (European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas). I och med att Pallas-Yllästunturi nationalpark har gått med i programmet har parken fått rätten att använda European Charter-logon. Detta är ett tecken på att utvecklingen av hållbar turism har uppmärksammats på ett exemplariskt sätt på området.


Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/pallas-yllastunturi.

Senaste uppdatering 2014-04-14

Närliggande utflyktsmål

Andra webbplatser

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100