Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Aktiviteter i Oulanka 

Vad kan man göra i Oulanka?

Vandra längs markerade leder

I Oulanka nationalpark finns det leder för olika slag av vandrare. Mer information om Oulankas Leder.

  • Karhunkierros är en friluftsled som går genom Oulanka nationalpark vars sammanlagda längd är 80 kilometer. Invid leden finns det bl.a. 10 ödestugor (7 av den i nationalparken), tiotals tältningsområden, flera sevärdheter, tiotals eldplatser och en gammal kvarn.
  • Pieni Karhunkierros är en 12 km lång rundslinga. Leden, som börjar i Juuma idylliska lantby, går via svindlande landskap och passerar bl.a. Jyrävä vattenfall.
  • Keroharju led, 17 km, i Oulankas norra del. Start- och slutningspunkter är Taka-aho i Liikasenvaara by och Niitselys i Hautajärvi by.
  • Vandringsleden i Oulanka kanjon är 6 km lång. Längs den öppnar sig storslagna kanjonlandskap.
  • Kiutaköngäsleden och Hiidenlampi kulturstig kan kombineras genom att vandra Kiutaköngäs vandringsled som är 8 km lång.
  • Det finns 3 naturstigar i Oulanka nationalpark och och stigen till Kiutaköngäs.

 

Oulankajoki är en mångsidig vattenled. Bild: Markku PirttimaaPaddla

I Oulanka kan man styra sin kanot till forsarnas brus eller till lugnare strömmande vatten. I nationalparken kan man även hyra kanoter.

  • Oulankajoki är en mångsidig vattenled. Älvens lugna nedre lopp från Kiutaköngäs till Jäkälämutka lämpar sig utmärkt för familjer och nybörjare. Däremot ger älvens övre lopps vilda forsar utmaning åt aktiva forsrännare. Övre loppets låga vatten tvingar en att bära kanoten förbi forsarna under de torra sommarmånaderna.
  • Kitkajokis nedre lopp från Juuma till gränszonen kräver paddlingserfarenhet och uthållighet. Invid leden breder imponerande landskap ut sig. Älven flyter samman med Oulankajoki före gränszonen.
  • Kanotleder i Oulanka.
  • Flera företagar eller samarbetspartners erbjuder tjänster i Oulanka. Läs mera.

Forsränning i Kitkajoki älven. Bild: Minna Koramo / MetsähallitusRänna forsar

Kitkanjoki som strömmar genom Oulanka nationalpark är en populär älv för forsränning. Älven strömmar ostyrigt från byn Juuma och fortsätter via Niskakoski, Myllykoski och Aallokkokoski till gränszonen och förenas med Oulankajoki. Det lönar sig att bekanta sig med forsränning genom utflykter som ordnas av företag som samarbetar med Oulanka .

Forsränning ordnas även längs avsnittet ovanom Kitkanjoki mellan Käylä och Juuma.

Skåda fåglar

Ta en fågelutflykt till de strömmande vattnen eller till bergslandskapen. I Oulanka nationalpark lönar det sig att skåda fåglar såväl i samband med korta och långa vandringsturer som paddlande längs älvarna.

Bekanta sig med naturumet och naturhuset

I Oulanka nationalpark finns det två kundtjänstpunkter: den huvudsakliga guidepunkten Oulanka naturum nära Kiutaköngäs och Karhunkierros startpunkt Hautajärvi naturhus i Hautajärvi by norr om parken.

Göra långfärder på skidor

På vintern kan man beundra Oulanka på skidor eller snöskor. Från Juuma till Kiutaköngäs går den 26 km långa vinterleden Oulanka vildmarksled. Leden underhålls en gång i veckan med snöskoter och spårmaskin under tiden 15.2. - 30.4. Det finns varken skidspår eller belysning längs leden. Leden är krävande eftersom den är smal och terrängen kuperad. I parken är det tillåtet att åka skidor överallt i terrängen utom i begränsningsdelar. På markerade ställen invid leden kan man övernatta i tält samt i stugor och vid vindskydd.
Mer information om hur man rör sig i området och instruktioner för vinterutflykter finns under Instruktioner och regler.

I Oulanka kan man styra sin kanot till forsarnas brus eller till lugnare strömmande vatten. Bild: Heikki Ketola.Fiske

I Oulanka nationalpark får man meta och pilka i sjöar och tjärnar årert runt med stöd av allemansrätten
(www.miljo.fi,
förutom tjänar i älven: Savilampi, Aventolampi och Haaralampi) 

Till Oulankajokis fritidsfiskeområde hör Oulanka nationalparks och Kallunki delägarlags vattenområden i Aventojoki, Savinajoki, Maaninkajoki och Oulankajoki, från Nurmisaarenniemi uppströms ända till nationalparkens norra gräns, förutom fredningsområdena. Till fritidsfiskeområdet hör också Oulanka nationalparks sjöar och tjärnar borträknat forskningsvattnen (Pesosjärvi, Pitkä-Pekan lampi, Uudenniitynlammet, Pihlajapuros Latvalampi, Hiidenlammet).

Tillstånd kan köpas på följande ställen:

Mera information om fritidsfiske, fredningsområden, fiskeregler samt tillståndspriser i Oulanka från ovannämndä ställen. Tillstånden kan också köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi)

Cykla

Cykelleden från byn Käylä till Jäkälämutka går delvis genom Oulanka nationalpark. Från Käylä går leden först 13 km längs Liikasenvaarantie fram till Oulanka naturum, därifrån den fortsätter 9 km till Jäkälämutkantie korsning (sväng till höger). Längs vägen till Jäkälämutka kör man 14 km till man kommer fram till Jäkälämutka. Skogsbilvägar som viker av från vägen till Jäkälämutka kan också användas som cykelled. 

Det är tillåtet att cykla längs vandringslederna i Oulanka nationalpark endast längs Karhunkierros på avsnittet Oulanka naturum - Taivalköngäs (9 km). På grund av den säkerhetsrisk som de växande besökarmängderna medfört och eftersom terrängen är känslig mot slitage önskar vi att leden inte används för cykling. Om du planerar en terrängcykelutflykt i Koillismaa, rekommenderar vi att du bekantar dig med de fantastiska terräng- och utflyktscykellederna i Rukaområdet (www.ruka.fi, på finska) och speciellt i Syöte nationalpark.  

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp i Oulanka nationalpark. I Oulanka kan man av skogsbären finna lingon, blåbär och kråkbär. Den som strövar på Oulanka kan kanske stoppa munnen full av också smultron och åkerbär. Hjortron finns det inte så mycket på Oulankas gräsbevuxna aapamyrar och rikkärr. Det finns inga speciella bärkartor över området.

Då man plockar svamp gäller det att hinna före renarna! Oulankas allmännaste svampar är riskor, soppar och kremlor.

Senaste uppdatering 2012-12-27
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100