Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Oulanka nationalpark 

Oulankajoki älv. Bild: Hannu Hautala
Oulanka nationalparkens läge i Finland
Norra Österbotten och Östra Lappland
Kuusamo (www.kuusamo.fi) och Salla (www.salla.fi)
Areal 290 km². Inrättad 1956, utökad 1982 och 1989.
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Oulanka nationalpark är ett utmärkt utflyktsmål. Genom parken går den populära vandringsleden Karhunkierros. Även på korta, några timmars dagsutflykter är det möjligt att få en bra allmän uppfattning om Oulankas natur och njuta av nationallandskapet som breder ut sig.

Oulanka nationalpark ligger i Kuusamo och Salla kommuner på Koillismaas högland. I öst gränsar den till riksgränsen och till den 1992 grundade Paanajärvi nationalpark (eng.paanajarvi-park.com, på engelska) på andra sidan gränsen. Oulanka är en unik och mångsidig kombination av nordlig, sydlig och östlig natur. Landskapet domineras av tallskogar, älvdalar med sina sandbrinkar och forsar samt den nordliga delens vida myrområden. Floran och faunan är rik med sina utrotningshotade växt- och djurarter.

Oulanka nationalpark har varit en del av det europeiska PAN Parks-nätverket (www.panparks.org, på engelska) sedan år 2002. År 2012 beviljades Oulanka och Paanajärvi nationalparker ett gemensamt PAN Parks-certifikat. Certifikatet kan ges till stora ödemarksliknande skyddsområden där naturskydd har kombinerats med hållbar naturturism på ett lyckat sätt.

På Vandringsplatsen hittar du utflyktsmål och naturaktiviteter på sex språk.

Bekanta dig med Oulanka nationalparks produkter på webbutiken Utinaturen.fi (kauppa.luontoon.fi).

Senaste uppdatering 2014-04-24

Oulanka nationalpark kundtjänst på vintern 2013-2014

 

Oulanka naturum är stängt från 26.10.2013 p.g.a. renovering av utställningen.
Kundtjänst per telefon eller email vardagar kl. 9-16.

Öppet för grupper och guidning i terrängen för grupper enligt överenskommelse.

  • läs mer om renovering från nyheten

 

Hautajärvi naturhus är öppet tis-fre kl. 9-16.

 

Karhuntassu kundtjänst är öppet mån-fre kl. 9-17 och lör kl. 10-14

 

 

 

Oulanka webbkamera

 

Live från Oulanka

Kundtjänst

Oulanka naturum

Tfn. 0205 64 6850

oulanka(at)metsa.fi

 

Hautajärvi naturhus

Tfn. 0205 64 6870

hautajarvi(at)metsa.fi

 

Karhuntassu kundtjänst

Tfn. 0205 64 6804

karhuntassu(at)metsa.fi

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100