Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Tilläggsinformation om Östra Finska viken 

Kontaktuppgifter

  • Maretarium (www.maretarium.fi)
  • Ulko-Tammios guide (under sommarveckosluten), tel. 040 568 5777
  • Forststyrelsens riksomfattande kundtjänst 0205 64 120

Området skötes av Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster, adress: PB 94, 01301 Vanda.

Övriga webbtjänster

Publikationer

Forststyrelsens publikationer


Publikationer på svenska
 (julkaisut.metsa.fi)

     

    Senaste uppdatering 2013-02-11
    Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100