Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Leder i Östra Finska viken 

Friluftsleder och stigar

Naturstigar

  • På ön Ulko-Tammio finns det en 3 kilometer lång naturstig, som berättar om öns natur och historia.
  • Svartvirans 1,6 kilometer långa kulturstig går runt ön och är utmärkt med kotteliknande märken. Tavlor längs stigen  berättar om ön mångsidiga natur och kulturarv. Terrängen är varierande och ställvis svårframkomlig. Vid fuktigt väder kan strandklipporna vara mycket hala.
    • Sevärt: Resterna av ett skärgårdstorp, havsutsikt från utsiktstornet, mätpunkt i Struves meridianbåge, krigshistoria, djävulsåker samt jungfrudans. Läs mera om öns sevärdheter och historia.

Vatten- och kanotleder

Det finns inga egentliga vatten- och kanotleder i Östra Finska vikens nationalpark.

Senaste uppdatering 2011-12-07

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100