Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Aktiviteter i Östra Finska viken 

Vad kan man göra i Östra Finska viken?

Vandra längs markerade leder

I nationalparken finns det märkta leder på Ulko-Tammio och på Svartviran. 

Göra långfärder med kanot

Det finns inga egentliga farleder och kanotleder i Östra Finska vikens nationalpark. Det krävs kunskap och färdighet för att paddla kajak på havet, så Forsstyrelsen rekommenderar att du tar kontakt med någon kanotförening då du planerar en kanottur (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska). På holmarna och öarna i nationalparken finns det tältnings- och campingområden som övernattningsställen och rastplatser.

Nationalparken erbjuder bra möjligheter för att åka med båt. Bild: Jari KostetSegla och åka motorbåt

Nationalparken erbjuder bra möjligheter för att åka med båt. Landstigningsplatser finns på parkens största öar. Hamnar i parkens område.

Skåda fåglar

Nationalparken är känd för sina många sjöfågelarter. Utöver detta erbjuder området bra möjligheter att följa Arktikan d.v.s. de arktiska fåglars flyttning t.ex. från naturtornet på Ulko-Tammio.

Titta på sevärdheter och utsikter

Bild: Markus SirkkaPå parkområdet på ön Ulko-Tammio finns det krigshistoriska mål. Bekanta dig med sevärdheter. På Svartviran finns ett utsiktstorn, med en  tiotals kilometer vid havsutsikt.

Bekanta sig med naturstugan

Vid nationalparksgränsen finns det två naturstugor. Naturstugan i Fagerös gästhamn är öppen på sommaren. I naturstugan finns det en utställning Bränningen för och tar med sig, som presenterar Östra Finska vikens nationalpark. Ytterligare fungerar Aspös gamla skola som naturstuga under somrarna. Naturstugans utställning Gränsfallet berättar om den yttre skärgårdens natur och om nationalparkens ställning på gränsen av Fennoskandien.

Bekanta sig med en naturstig

På Ulko-Tammios och på Svartvirans naturstigar kan man bekanta sig med naturen och historien på öarna. Ulko-Tammios naturstig är 3 kilometer lång och Svartvirans 1,6 kilometer lång.

Fiska

I Östra Finska viken är det tillåtet att meta och pilka med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi). Spöfiske förutsätter att man ha betalat det länsvisa spöfisketillståndet (www.mmm.fi) eller Forststyrelsens spöfisketillståndet (tillståndsområde 1401). 
Det säljs fisketillstånd (nr 6020) för husbehov för nätfiske.
Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska).

Senaste uppdatering 2013-01-29
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100