Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kartor över och kommunikationer i Noux 

Kommunikationer

Noux nationalpark är belägen norr om Ring III:n, mellan riksväg nr 1 (Åboleden) och stamväg nr 120 (gamla Björneborgsvägen).

Karta över Noux Med bil

 • Till nationalparkens östra och norra del kommer man genom att ta av från Nupurbölevägen (väg 110, gamla Åbovägen) norrut till Brobackavägen i Nupurböle. Brobackavägen övergår till Nouxvägen. Kör längs den förbi Solvalla idrottsinstitut. När man kör till Haukkalampi tar man till vänster ett par kilometer efter Solvalla. När man vill komma till Kattila i norra delen av parken kör man längs Nouxvägen (Kattilavägen) ända fram.
 • Till södra delen av nationalparken kör man längs Brobackavägen och därifrån enligt skyltarna till Siikajärvi.
 • Västra delen av parken når man via Veikkola.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Man kommer behändigt med allmänna kommunikationer till Noux.

 • Till nationalparkens östra och norra del tar man buss nummer 85(A) (aikataulut.hsl.fi) från Esbo centrum. På somrarna kommer man med buss ända fram till Kattila i Noux, men på vintrarna är ändhållplatsen i Nouxända. Till Esbo centrum kommer man bland annat med tåg (S, U, L och E). I dessa färdmedel gäller huvudsakligen regionbiljetter.
 • Det är en 2 kilometers promenad från närmaste hållplats vid korsningen av Haukkalampivägen till Haukkalampi.
 • En direkt busslinje mellan Helsingfors centrum och Finlands naturcentrum Haltia går från och med 18.4 till slutet av september. Tidtabeller och prisuppgifter som tabell (www.haltia.com).
 • Till nationalparkens södra del till Siikaranta eller Siikaniemi går buss nr 28 (aikataulut.hsl.fi) från Alberga i Esbo. Till Alberga kommer man bland annat med närtrafikens tåg. I dessa färdmedel gäller regionbiljetter.
 • Till Tervalampi i östra delen av nationalparken går Pohjolan liikennes (www.pohjolanliikenne.fi, på finska) reguljära linje från Helsingfors. Från Tervalampi är det ungefär två kilometers promenad till parken.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna är belägna vid Haukkalampi (huvudinformationsställe, östra delen, Haukkalampivägen 32, Esbo), i Högbacka (norra delen, Kattilavägen, Esbo), Kattila (norra delen, Kattilavägen, Vichtis), Siikaniemi (södra delen, Kolmoislampistranden, Esbo), Veikkola (södra delen, Soidentakavägen, Kyrkslätt) och nära Kurjolampi (västra delen, Valklammentie, Vichtis).
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Noux nationalpark.

Övriga kartor

 • Terrängkarta L413, 1:50 000. Kartan kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Noux-Luk friluftskarta, 1:20 000, Karttakeskus 2013. Kartan kan köpas bl.a. på webbutiken Utinaturen.fi, hos Finlands naturcentrum Haltia, vid Haukkalampi informationsstuga under somrarna, hos Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Nuuksio retkeilyopas & ulkoilukartta, 1:20 000, Karttakeskus och Retkeilymedia Ahola 2008. Kartan kan köpas bl.a. på webbutiken Utinaturen.fi, vid Haukkalampi informationsstuga under somrarna, hos Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Den geologiska friluftskartan över Noux sjöplatå, 1:25 000, Geologiska Forskningscentralen 2013. Kartan kan köpas bl.a. hos Finlands naturcentrum Haltia, hos Geologiska Forskningscentralen samt i välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartor nummer L4132 och L4141, 1:25 000. Kartor kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartor nummer 2041 07, 2041 08, 2041 10, 2041 11. Kartor kan köpas hos Karttakeskus och i Lantmäteribyråer.
 • Huvudstadsregionens telefonkatalogs karta.
 • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Södra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Skogskarta 1-2, 1:250 000. Kartan kan köpas på webbutiken Utinaturen.fi.

Försäljningsställen för kartor

Senaste uppdatering 2014-03-19

Parkeringsplatser

 

Haukkalampi

 • Haukkalampivägen 32, Esbo 

För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

 

Se övriga parkeringsområden

Broschyr över utflyktsmål

 

 

Pdf-fil 1654 kb

Kartan över Noux sjöplatå

 

 

Pdf-fil 1,7 MB (julkaisut.metsa.fi)

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100