Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Noux nationalpark 

Utsikt från Haukkalampirundan till Myllypuro dal. Bild: Mauri Leivo
Noux nationalparks läge i Finland
Södra Finland, Nyland
Vichtis (www.vihti.fi), Esbo (www.esbo.fi), Kyrkslätt (www.kyrkslatt.fi)
Areal 53 km², inrättad år 1994.
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Noux nationalparks symbol - flygekorre

I Noux nationalpark kan man uppleva naturen långt borta från huvudstadsregionens jäkt. Noux passar bra för en eller ett par dagars vandringar med sina utstakade vandringsleder, kokskjul och tältningsområden.

Noux nationalpark bildar västra delen av den så kallade Noux sjöplatån, som är den mest vidsträckta och till sina naturvärden det viktigaste enhetliga skogsområdet i Nyland. Mångfalden i Noux natur grundar sig på områdets sydliga läge samt på livsmiljöernas variation och småskalighet som skapats av den sönderskurna berggrunden. I nationalparken finns tiotals djur-, växt- och svamparter som är hotade eller kräver uppföljning.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/noux

Senaste uppdatering 2014-03-31

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia

Tfn. 040 163 6200

nuuksio(at)metsa.fi

 

Haukkalampi naturstuga

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100