Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Instruktioner och regler för Linnansaari 

Instruktioner för att vistas och färdas i Linnansaari

I Linnansaari nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig med roddbåt och kanot och till fots med undantag av områdena med tillträdesförbud.
 • att plocka bär och matsvamp med undantag av områdena med tillträdesförbud.

begränsat 

 • att röra sig i nationalparken begränsas för att trygga saimenvikarens bon och strandfåglarnas häckning
  • I områdena med tillträdesförbud på Linnansaaris karta är det förbjudet att stiga i lands och vistas 1.1–30.4. eller 1.1–15.7.
  • På vintern (då det finns ett istäcke) 1.1–30.4. är det tillåtet att färdas med motordrivna fordon endast med tillstånd av Forststyrelsen på en del av de vattenområden som ingår i nationalparken.
 • att meta och pilka och att fiska med spö med spöfisketillstånd, vilka är tillåtna på vatten som inte ingår i fiskeförbudsområdet. Spöfisketillstånd och fiskevårdsavgiften kan skötas i Forststrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska) för jakt- och fisketillstånd.
 • att driva älg vid älgjakt, vilket är tillåtet med tillstånd av Forststyrelsen.
 • att göra upp öppen eld och att slå läger, vilka är tillåtna endast på för ändamålet anvisade platser.
  • Det är tillåtet att slå läger på de anvisade ställena 1.5–31.12.
  • Det är tillåtet att slå läger på Linnansaari 1.1–30.4. med tillstånd av Forststyrelsen.
 • att rida och färdas med hundspann, vilket är tillåtet med Forststyrelsens tillstånd.
 • att samla kottar och frön, vilket är tillåtet med tillstånd av Forststyrelsen.
 • att ta vilt i sin besittning, vilket är tillåtet med tillstånd av Forststyrelsen.
 • Verksamhet som ansluter sig till turism kan utövas med tillstånd av Forststyrelsen.
 • Vetenskaplig verksamhet, t.ex. samling av växter, tillåten med tillstånd av Forststyrelsen.

förbjudet

 • Det är inte tillåtet att röra sig på små holmar och skär under häckningstiden 1.1. – 15.7. Bild: Helinä Markkanenatt stiga i land och vistas på områdena med tillträdesförbud 1.1–30.4 eller 1.1–15.7.
 • att färdas med motordrivet fordon i en del av nationalparkens vattenområden på vintern (då det finns ett istäcke)
 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att fiska i tjärnen Linnansaarenlampi
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem samt andra än matsvampar
 • att skada berggrunden eller jordmånen och att ta marksubstanser eller gruvmineraler
 • att fånga, döda eller störa djur eller förstöra deras bon
 • att skräpa ner och störa andra
 • att skada konstruktioner, fornminnen och ruiner.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Utrustning och säkerhet

 • Då man rör sig till sjöss bör man alltid ha en lämplig karta.
 • Stadiga skor är nödvändiga i Linnansaaris terräng. Det är skäl att ta med lämplig medicin för första hjälp mot ormbett, eftersom även huggormar trivs på Linnansaaris öppna sluttningar.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:  

Högsäsong

 • Linnansaari är ett populärt friluftsmål, dit folk kommer speciellt mellan midsommaren och den första veckan i augusti. Förutom huvudholmen är det populäraste området Mäntyluoto, men i den vida parken finns det lämpliga tältningsområden för alla behov.
Senaste uppdatering 2013-11-01
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100