Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Aktiviteter i Liesjärvi 

Vad kan man göra i Liesjärvi?

Vandra på markerade leder

Terrängen i Liesjärvi nationalpark erbjuder mycket att se på. Det finns sammanlagt ca 30 kilometer markerade, lättframkomliga leder i parken.

Göra långfärder till fots

Lederna i Liesjärvi nationalpark utgör också en del av den drygt 200 km långa Hämeen Ilvesreitti vandringsleden (Tavastlands lodjursled, www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska). Längs leden är det möjligt att övernatta i eget tält, i skärmskydd eller på avgiftsbelagda övernattningsställen.

Bild: Markus SirkkaSkåda fåglar

En fågelskådare kan i Liesjärvi se flera hackspettarter (större hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett, gråspett och spillkråka) och andra hålbyggare, som använder hackspettarnas bohål som egna. Fiskgjuse jagar i Liesjärvi. Storlom och gråhakedopping ropar på fjärden.  
I Korteniemi museigård häckar det över tio par ladusvalor. Sångsvan har häckat på området under de sista åren och på hösten samlas de i stora skaror i vikarna innan de flyger söderut.

Bekanta sig med museigården

På den gamla skogvaktargården Korteniemi kan man bekanta sig med forna tiders livsföring. På sommaren hålls de original finsk husdjur som kor, hästar, får, höns samt naturligtvis en tupp på gården. Utöver detta odlas det gamla sädesslag på traditionellt sätt på åkrarna. Besökare kan delta i arbetet på gården när som helst. Under växtperioden arrangeras det talkoläger och arbetsuppvisningar med traditionella arbetsmetoder.

Göra skidturer i terrängen

Det prepareras inga skidspår i Liesjärvi nationalpark, men det är tillåtet att skida på området.

Plocka bär

Det är tillåtet att plocka bär på hela nationalparkens område. På området finns blåbär och lingon. Under fåglarnas häckningstid 1.5 - 15.7 gäller landstigningsförbud på några holmar.

Bada

I nationalparken finns ingen allmän badstrand. Det är tillåtet att bada från områdets stränder med undantag för området med tillträdesförbud. Man kan relativt lätt gå och bada t.ex. i Kopinlahti i södra ändan av åsen Kyynäränharju. Dessutom finns det en utmärkt badstrand i Korteniemi, som är lämplig även för barn.

Letterboxing

I Liesjärvi nationalpark har man gömt 6 letterboxar, vars sökande ger utmaningar. Läs mer om letterboxing i Liesjärvi.

Senaste uppdatering 2013-12-02
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100