Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Liesjärvi nationalpark 

Liesjärvi sjö i bleke en sommarmorgon. Foto: Markus Sirkka
Liesjärvi nationalparks läge i Finland

Södra Finland, Egentliga Tavastland
Tammela (www.tammela.fi, på finska), Karkkila (www.karkkila.fi, på finska) och Somero (www.somero.fi, på finska)
Areal 21 km², inrättad år 1956
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Liesjärvi nationalparks symbol - blåklint och rågax

Liesjärvi nationalpark är ett mångsidigt utflyktsmål. Gamla tider vaknar till liv på Korteniemi museigård, där man får prova på forna tiders sysslor. Till fots kan man bekanta sig bl.a. med det stämningsfulla gamla skogsområdet Ahonnokka samt med den ståtliga åsen Kyynäränharju som klyver sjölandskapet. Liesjärvi nationalpark lämpar sig väl för endagsutflykter.

Liesjärvi nationalpark utgör en del av Tavastlands s.k. insjöplatå, en karg obebodd trakt omgiven av bördiga jordbruksbygder. Stränderna kring de fyra närliggande ihopslingrade sjöarna och de två tjärnen med försumpade stränder dominerar landskapet. I nationalpark är den skogbevuxna strandlinjen över 50 km lång. Den låga åsen Kyynäränharju som skiljer åt sjöarna Liesjärvi och Kyynäräjärvi, samt ett fyrtiotal holmar och skär av olika storlekar bidrar till det omväxlande landskapet.

Liesjärvi nationalpark är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål: Tavastlands sjöplatå.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/liesjarvi

Senaste uppdatering 2014-03-27

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 4630

hame(at)metsa.fi

 

Tavastlands naturum

Korteniemi museigård

 

Bild: Juhani Mattila

 

Bekanta dig med Korteniemi museigård

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100