Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Lemmenjoki nationalpark 

Lemmenjoki Nationalpark. Bild: Jouni Klinga
Lemmenjoki nationalparkens läge i Finland
Norra Lappland
Enare (www.inari.fi), Kittilä (www.kittila.fi, på finska)
Areal 2860 km2, inrättat 1956 (utvigdad två gånger)
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Lemmenjoki nationalparks symbol - järv

Lemmenjoki nationalpark är ett verkligt drömmål för ödemarksvandraren. Lemmenjoki är Finlands största nationalpark, och den är även ett av de mest vidsträckta väglösa och obebodda skogsödemarksområdena i Europa. I parkens grunddel i Lemmenjokidalen och på guldområdet underlättas vandringen av utprickade leder, öde- och hyresstugor samt eldplatser. En utflykt med älvbåt i den ödemarksaktiga Lemmenjokidalen kan redan i sig vara en upplevelse värd att erfara.

Lemmenjoki nationalpark gränsar till Övre Anarjokka nationalpark (www.dirnat.no) i Norge. Vid sidan av naturskydd har nationalparken en stor betydelse för ödemarksfriluftsliv och renskötsel.

I nationalparkens landskap finns många stora älvar och mellan dem skogs-, fjäll- och myrmarksområden. Parkens norra läge syns i naturen som vidsträckta björkbestånd, som täcker de högsta skogbevuxna bergen och utkanterna av kalfjällen. Norra gränsen för granens utbredningsområde går i parkens södra del. Ett tecken på Lemmenjokis ödemarkskaraktär är parkens rätt stabila björn- och kungsörnstammar. Med beaktande av förhållandena är älgstammen mycket rik på området.

Senaste uppdatering 2013-10-25

Andra webbpaltser

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100