Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Industrin anländer till Leivonmäki 

Torvproduktion

Utanför nationalparken väster om Haapasuo ligger Kivisuo myr, som har bildats av Kivijärvi sjö som sänktes på 1940-talet. Till sin växtlighet är det ett frodigt område, där man påträffar rikkärr och gräsbevuxna kärrtyper.

Efter andra världskriget var det Oy Alko Ab:s dotterbolags Puukemia Oy:s avsikt att framställa bränslealkohol med trädsockringsmetoden. För att trygga bränsletillgången för sockerfabriken i Heinola arrenderade bolaget Kivisuo-området, vilket torkades för torvproduktion. Man upptog torv i ungefär fem år. Produktionen av bränsletorv avslutades år 1954 eftersom det inte var lönsamt, men projektet sysselsatte som mest trehundra människor. För arbetarna byggde man bostadshus i Kivisuo och Selänpohja . Projektet gav även elektricitet, en landsväg och en telefonlinje till området.

Världsberömd forskning

Efter att torvproduktionen avslutats återstod ett ca 1 km² stort bart och effektivt dikat torvtorkningsfält. År 1958 knöt Skogsforskningsinstitutet och Forststyrelsen ett samarbetsavtal gällande fältets användning som en provyta för ”gödslings- och vattentillföringsforskning”. Kivisuo skogsekologiska provyta för forskning i trädens näringsbehov var världsberömd i tiderna, och utländska experter ända från Australien kom för att bekanta sig med ”världens största laboratorium”.

Träbranschens företag och ett kurscenter

Nuförtiden inrymmer Kivisuo kurscenter utrymmen för bl.a. träbranschens företag. I Selänpohjas åtta parhus’ komplex, som byggdes i början av femtiotalet för inkvartering av torvfältets arbetare och arbetsledare, fungerar nuförtiden ett kurscenter, i vilket man kan hyra inkvarterings- och skolningsutymmen.

Vattendragen och myrnaturen har alltså inverkat kraftigt på områdets historia, tidigare som en begränsande och försvårande faktor, senare som en sysselsättande faktor och nuförtiden som värdefulla skyddsmål och som ramar för naturturismens.

Senaste uppdatering 2013-09-30
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100