Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Leivonmäki nationalpark 

 Bild: Markus Sirkka
Leivonmäki nationalparks läge i Finland
Västra Finland, Mellersta Finland
Joutsa (www.joutsa.fi, på finska)
Areal 30 km², inrättad år 2003
Området förvaltas av Forststyrelsen. 

Leivonmäki nationalparks symbol - nattskärra

Upplev mångfalden i Mellersta Finlands natur i en av vår yngsta nationalparker. Vandringslederna och spångerna som är dragna i Leivonmäki nationalparks vildmarkslika natur lämpar sig till längd och svårighetsgrad för dagsutflykter för hela familjen. Det finns många eldplatser. Tältningsområdena och skärmskydden lockar till övernattning i nationalparken.

För nationalparken, som inrättats i Haapasuo-Syysniemi naturskyddsområdes ställe, är speciellt myrar, stränder och åsskogar typiska. Det tämligen begränsade området bildar till sitt naturvärde och landskap en varierande helhet. Speciellt den vida myren Haapasuo, som är i naturtillstånd, och åskedjan, som löper genom området, är mål för skydd. Områdeshelhetens betydelse i skyddet av utrotningshotad flora och fauna är betydande. Nationalparken är också ett gott undervisnings- och forskningsobjekt.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/leivonmaki

Senaste uppdatering 2014-04-10

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 5270
seitseminen(at)metsa.fi

 

Seitseminen naturum

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100