Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Lauhanvuori nationalpark 

Kivijata. Bild: Timo Nieminen
Lauhanvuori nationalparks läge i Finland
Västra Finland, Södra Österbotten, Satakunda
Kauhajoki (www.kauhajoki.fi, på finska), Isojoki (www.isojoki.fi, på finska), Honkajoki (www.honkajoki.fi, på finska)
Areal 54 km², grundad 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Lauhanvuori nationalparks symbol - hermelin

En av västra Finlands högsta punkt Lauhanvuori är beträffande sin höjd en fullgod konkurrent till Nordost - Finlands och Lapplands skogbeklädda berg.

Österbottens jämna terräng avbryts av det jämnt stigande Lauhanvuori, vars geologi och vegetation avviker från omgivningen. Parken är känd för sina karga tallmoar, källor och källbäckar, myrar med gölar samt forna stenstränder. Lauhanvuori nationalpark lämpar sig för dagsutflykter.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/lauhanvuori

Senaste uppdatering 2014-04-10

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 5270
seitseminen(at)metsa.fi

 

Seitseminen naturum

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100