Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kurjenrahka nationalpark 

Kurjenrahka kärr ur flyttfåglarnas synvinkel. Bild: Lentokuva Vallas
Kurjenrahka nationalparks läge i Finland
Västra Finland, Egentliga Finland
Åbo (www.turku.fi), Aura (www.aura.fi, på finska), Masko (www.masku.fi, på finska), Nousis (www.nousiainen.fi, på finska), Pöytyä (www.poytya.fi, på finska), Rusko (www.rusko.fi, på finska) och Virmo (www.mynamaki.fi, på finska)
Areal 29 km², grundad 1998.
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Kurjenrahka nationalparks symbol - tranan

Kurjenrahka nationalpark lämpar sig med sina myrar och skogar bra för dagsutflykter och naturobservation. En av Kurjenrahkas mest kända sevärdheter är åtta kommuners gamla gränsröse Kuhankuono. Vistelsen kan förlängas till en veckoslutsutflykt genom att vandra längs Kuhankuono friluftsled (www.kuhankuono.fi, på finska), t.ex. till Vaskijärvi naturreservat, som är beläget ca 10 km nordväst om Kurjenrahka nationalpark.

Kurjenrahka nationalpark är Egentliga Finlands största och mest mångsidiga skyddade myrområde. Förutom myrarna hör även Pukkipalo urskogsområde samt en del av Savojärvi till parken. I Kurjenrahka nationalpark får de i naturtillstånd varande vida myrområdena och de urskogslika gamla skogarna utvecklas utan ingrepp. Dessutom är avsikten att återställa områden som tidigare varit ekonomiskogar till naturligt tillstånd.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/kurjenrahka

Senaste uppdatering 2014-03-12

Kundtjänst

Tel. 0205 64 4620
blamusslan(at)metsa.fi

 

Skärgårdshavets Naturum Blåmusslan

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100