Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark 

Bild: Forststyrelsen
Kauhaneva-Pohjankangas nationalparks läge i Finland
Västra Finland, Södra Österbotten och Satakunda
Kauhajoki (www.kauhajoki.fi, på finska), Karvia (www.karvia.fi, på finska)
Areal 62 km², grundad 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Kauhaneva-Pohjankangas nationalparks symbol - grönbena

Kauhaneva - Pohjankangas nationalpark är en intressant helhet på gränsen mellan Södra Österbotten och Norra Satakunda. Nationalparkens landskap är tydligt tudelat. Landskapet domineras av torra, karga, talldominerade moskogar samt otaliga vida, öppna mossar, av vilka den mest betydande är Kauhaneva.

Parken lämpar sig väl för korta naturutflykter. Den ca 2 km långa spångstigen som rundar Kauhalampi står till friluftsfolkets förfogande. Norr om tjärnen, vid myrens rand, finns ett naturtorn för landskaps- och fågelskådning.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/kauhaneva-pohjankangas

Senaste uppdatering 2014-04-10

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 5270

seitseminen(at)metsa.fi

 

Seitseminen naturum

 

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100