Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Hiidenportti 

Kundtjänst och vägledning på området

 • Petola naturum
 • Palolampi informationsställe
  • ingen regelbunden guidning
  • Terrängguidning för skol- och daghemsgrupper. Fråga mera från Kajanalands naturum
  • Om evenemang i Hiidenportti nationalpark informeras i Kajanalands naturums evenemangkalender.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser, skärmskydd och kokskjul

 • Palolampi: informationsställe, eldplats och kokskjul, brunn
 • Porttilammit, Urpolampi, Kitulanlampi, Oravijärvi, Allaslahti: eldplats och skärmskydd
 • Pitkä-Portti: eldplats
 • Palolampi hyrestuga kan företag hyra för att servera kaffe eller mat till grupper. Reservationer och tillägssinformation från Petola naturum. OBS! Man kan inte övernatta i hyrestugan.

OBS! Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna när varning för skogsbrand utfärdats!

Vattenposter

 • Det finns en brunn vid Palolampi informationsställe.

Avfallshantering

 • Sorteringsplatser finns på Paloniemi och Urpovaara parkeringsplatser.
 • Bekanta dig med instruktionerna för skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I nationalparken finns det ett utetoalett i samband med varje eldplats och skärmskydd.

Övernattning

 • Tältning i nationalparken är tillåtet i närheten av skärmskydd och eldplatser samt vid Palolampi informationsställe. OBS! Man kan inte övernatta i Palolampi hyrestugan.

Skärmskydd

 • Nationalparkens skärmskydd finns i Porttilammit, Urpolampi, Kitulanlampi, Oravijärvi och Allaslahti.

Husvagnar och -bilar

 • Husbil eller husvagn får parkeras på Palolampi parkeringsplats, där det ändå inte finns några särskilda tjänster för husvagnsfolk.

Övernattning i omnejden

 • Efter omnejdens övernattningsmöjligheter kan frågas i Sotkamo (www.sotkamo.fi, på finska), Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska) och Valtimo (www.valtimo.fi, på finska) turistinformationerna.

Service för rörelsehindrade

 • Terrängen på Hiidenportti område är rätt krävande. I Palolampis omedelbara närhet kan man röra sig med rullstol. På parkområdet finns det ingen inva-toalett.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste butikerna, bankerna, bensinstationerna samt övrig service finns i Sotkamo (www.sotkamo.fi, på finska), Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska) och Valtimo (www.valtimo.fi, på finska) kommuner.
Senaste uppdatering 2012-12-27
Varningar

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100