Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Helvetinjärvi nationalpark 

Våren framskrider vid Haukkajärvi. Bild: Timo Nieminen
Helvetinjärvi nationalparks läge i Finland
Västra Finland, Birkaland
Ruovesi (www.ruovesi.fi, på finska)
Areal 49,5 km², grundad 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Helvetinjärvi nationalparks symbol - Helvetinkolu

Helvetinjärvi nationalparks ravindalar bildades för miljoner år sedan, då stora krafter flyttade på jordskorpan och födde nationalparkens ståtliga landskap för kommande generationer att beundra. Nationalparken lämpar sig väl för dags- och tältutflykter. Från parken finns det stigförbindelse längs Pirkantaival - friluftsstignätet bl.a. till Riuttaskorpi rekreationsskogsområde och Seitseminen nationalpark.

Helvetinjärvi nationalpark representerar den varierande och ståtliga birkaländska skogsnaturen. Till områdets specialiteter hör de djupa sprickdalarna, sjöarna med sina branta stränder, de små skogssjöarna och de ödemarkslika skogarna. Helvetinkolu, en av skrevorna, var en känd turistsevärdhet redan på 1800-talet. Kolu är fortfarande parkens populäraste besöksmål.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/helvetinjarvi

Senaste uppdatering 2014-03-14

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 5270

seitseminen(at)metsa.fi

 

Seitseminen naturum

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100