Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Tilläggsinformation om Bottenviken 

Kontaktuppgifter

Området förvaltas av Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster, adress PB 81, 90101 Uleåborg.

Publikationer

Forststyrelsens publikationer


Publikationer på svenska
 (julkaisut.metsa.fi)

Publikationerna kan beställas från Kalajoki naturum för havsmiljö.

Senaste uppdatering 2013-05-23
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100