Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Aktiviteter i Bottenviken 

Vad kan man görä i Bottenviken?

Vandra längs markerade leder

På Selkä-Sarvi finns det en 1 km lång, delvis spångbelagd stig, som gör det lättare för besökare att bekanta sig med öns natur.

Segla eller åka motorbåt

Nationalparken lämpar sig som besöksmål för en till två dagars båtturer.

Silvertjärna. Foto: Juha OllilaSkåda fåglar

Det häckar ca 60 fågelarter på parkens område. Även Sarvi skärgård lämpar sig väl för att iaktta fågelbeståndet.

Se sevärdheter och utsikter

På parkens öar finns det gamla fiskebaser och fornlämningar.

Fiska

I Bottenvikens nationalpark får man pilka och meta med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi) samt spöfiska ifall man har spöfisketillstånd för Lapplands län (www.mmm.fi). Rörelsebegränsningarna på fåglarnas häckningsområden och Möyly sälskyddsområde berör även fiskare.

Plocka svamp och bär

Det är tillåtet att plocka svamp och bär i nationalparken. Med god tur kan man i slutet av sommaren hitta åkerbär på öarna. Havtornbär, som växer i närheten av stranden, är det tillåtet att plocka efter 20.8.

Bada

Det finns inte någon egentlig badstrand i nationalparken, men man kan bada på de öar som inte har något rörelseförbud. De flesta stränder är steniga och långgrunda. Sandstränder finns det i Vähä-Huituri och i de nordliga delarna av Pihlajakari. Efter bastun kan man också hoppa i sjön vid Selkä-Sarvi bastustrand.

Senaste uppdatering 2012-12-27
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100