Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Bottenhavet 

Kundtjänst och vägledning

 • Naturhuset Arken i Björneborg (www.pori.fi, på finska/engelska)
  • Utställningen visar Bottenhavets natur både ovan och under vattenytan.
  • Forststyrelsen svarar för innehållet i Bottenhavets utställningen.
  • Björneborgs stad svarar för verksamheten i Arken.
 • Skärgårdshavets naturum Blåmusslan
  • I naturumet får man information bl.a. om Bottenhavets nationalpark.
 • Bottenhavets virtuella guiden (www.selkameri.fi, på finska)
  • Den virtuella guiden visar både natur och historia i Bottenhavets nationalpark, samt i dess närområden, via bollpanoramabilderna.
  • Du kan via guiden både planera utfärder och hitta den service du behöver för att genomföra dem.
 • Samarbetspartner som erbjuder tjänster i nationalparken
  • Dessa samarbetspartner har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

De blåa sjökorten som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet. De gröna sjökorten behåller Finlands nuvarande nationella KKJ-system. Mera information om sjökort fås på Trafikverkets webbplatsen (portal.liikennevirasto.fi).

På öarna i nationalparken finns det rastplatser med en eldplats

 • På utfärd i Bottenhavets landskap. Bild: Timo NieminenStora Enskär, Björneborg 61° 40,58’N, 21° 22,5 E
 • Katanpää, Gustavs 60° 36,85' N, 021° 11,08' E
 • Sälgskär, Björneborg 61° 41,5’N, 21° 23,7’E

I närheten av nationalparken belägna rastplatser, med en eldplats

 • Hamskeri, Sastmola 61° 50,7’N, 21° 19,8’E
 • Pihlus, Nurmes-Aikonmaa, Raumo 61° 10,45’N, 21° 22,11’E
 • Outoori, Björneborg 61° 32,38’N, 21° 26,15’E
 • Reksaari, Raumo 61° 11,7’ N, 21° 25,8’E

Dricksvatten

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • I utflyktsmål med företagsverksamhet kan det finnas avfallskärl. Då ingår avfallshanteringen i hamnavgiften.

Toaletter

 • I närheten av utflyktshamnen på Säbbskär finns en torrtoalett för rörelsehindrade.
 • Vi har som mål att det i varje utfärdshamn som Forststyrelsens ansvarar för ska finns en komposterande torrtoalett.

Övernattning

Tältning

 • Man kan slå läger för en kort tid på öar i nationalparken. Vi önskar dock att besökarna undviker att stiga i land och tälta på fågelskär på våren och sommaren.

Övernattning i båt

 • Med båt kan man lägga till vid öar i nationalparken. Vi önskar dock att besökarna undviker att stiga i land och tälta på fågelskär på våren och sommaren.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • Plattformen i Eteläranta och Langoura (www.pori.fi, på finska) vid Bredviksfjärden lämpar sig för rörelsehindrade.
 • I närheten av utflyktshamnen på Säbbskär finns en torrtoalett för rörelsehindrade.

Katanpää utflyktshamn. Bild: Laura Lehtonen.Service för båtfolk

Övrig service i omnejden

 • Butiker finner man huvudsakligen i kommuncentrumen.
 • Samlad information om servicen i parkens närområden i Satakunda finns på webbtjänsten www.selkämeri.fi (på finska).
 • Mera information om tjänsterna i omnejden, bl.a. om uthyrning av utrustning, fås också från kommunernas turistinformation.
Senaste uppdatering 2014-01-22

Broschyr över utflyktsmål

 

 

Pdf-fil 3014 kb

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100