Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Aktuellt i Bottenhavet 

Servicen på Stora Enskär och Sälgskär förbättras

Uppdaterat 19.9.2013
Forststyrelsen har påbörjat arbetet med förbättringen av serviceutrustningen på Bottenhavets nationalparks öar, Stora Enskär och Sälgskär utanför Björneborg.  Under hösten förbättras kokskjulen så att de bättre gynnar de besökande. Samtidigt förskönas också andra byggnader bl.a. genom att laga tak och måla väggar. Utfärdshamnarnas infotavlor och naturstigen på Stora Enskär förnyas helt.
Senaste uppdatering 2013-10-22
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100