Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan) 

Jyräväforsen. Bild: Hannu Hautala
Lilla björnrundas läge i Finland
Norra Österbotten
Kuusamo (www.kuusamo.fi, på finska)
Oulanka nationalpark, Karhunkierros (Björnrundan)
Oulanka nationalparks symbol är norna (Calypso bulbosa)

Den 12 kilometer långa rundslingan Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan) nära byn Juuma tar besökaren till den sydligaste delen av Oulanka nationalpark. Längs denna korta slinga, som även kallas utsiktsleden, kan man beundra den storslagna naturen i Oulanka: brusande forsar, branta klippor och skyddande skogar. Längs Pieni Karhunkierros finns det speciella och varierande organismarter, delvis beroende på att växtplatserna finns på både nordliga och sydliga sluttningar.

Pieni Karhunkierros -rundslingan är lämplig för personer med relativt god kondition, eftersom den trots sitt namn är en mycket konditionskrävande led. Steniga, slitna stigar och branta stigningar ställer vandraren inför utmaningar. Det finns ändå rikligt med friluftsanordningar såsom hängbroar, terrängtrappor och spångar som underlättar framkomligheten. Det finns flera eldplatser och två stugor längs leden.

Rundslingan Pieni Karhunkierros kan vandras åt bägge hållen. Det är dock lättare att vandra medsols, dvs. Juuma - Myllykoski - Kallioportti - Jyrävä - Myllykoski - Juuma. Då får man gå nerför de branta trapporna till Kallioportti utsiktsplattform i stället för uppför.

Man kan med största säkerhet vandra längs leden 1.6 - 15.10. Leden är markerad med grön färg på träden. Leden underhålls inte om vintern men markeringarna syns även då.

Pieni Karhunkierros -leden är en del av den berömda Karhunkierros-leden i Oulanka.

Senaste uppdatering 2013-10-25
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100