Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Hetta - Pallas -leden 

Bild: Markku Pirttimaa
Hetta - Pallas -leden i Finland
Västra Lappland
Muonio (www.muonio.fi), Enontekis (www.enontekio.fi, på finska)
Pallas-Yllästunturi nationalpark

Den 55 km långa vandringsleden Hetta-Pallas som drogs upp redan år 1934 hör till Pallas-Yllästunturi nationalparks populäraste utflyktsmål. Leden går över fjällen och dyker emellanåt ned i fjälldalgångar som för att förbereda vandraren för nästa hisnande utsikt från följande fjälltopp. Leden är markerad med riktningspilar.

I början av juni har snön redan till största delen smultit på området, men leden är blöt på grund av smältvattnet och därför mycket känslig för slitage. Den bästa tidpunkten för vandringar börjar kring midsommaren. I mitten av oktober då vintern redan står för dörren möter man endast enstaka vandrare på leden.

Vinterleden

Mellan Hetta och Pallas går även en vinterled, som beroende på vilken rutt man väljer är 53 - 60 km lång. Vinterleden går över mera låglänta skogbevuxna marker och myrar än sommarleden, även om skidspåret mellan Sioskuru och Hannukuru går ovanför skogsgränsen. Från Hannukuru till Pallas går det två leder: den ena väster och den andra öster om fjällen. Från båda lederna kan man göra avstickare till stugorna Montelli och Nammalakuru. Lokala företagare står för underhållet av skidspåren. Leden från Sioskurustugan till Hannukurustugan och vidare på västra sidan till Nammalakuru är i stor utsträckning beroende av servicekörningen som nationalparkens anställda utför. På vinterleden är avstånden mellan stugorna längre än på sommarleden. I öppen terräng består spårmarkeringen av en krysskylt och i skogsmarker av blåa band eller en blå triangel målad på träden.

Skidsäsongen infaller i mitten av februari då sportlovet för skolorna i söder börjar och fortsätter sedan till slutet av april. Beroende på våren kan skidspåret vara i åkbart skick t.o.m. ända fram till mitten av maj. Vinterlederna lämpar sig huvudsakligen inte för vandringar eftersom de går genom blöt terräng.

Nyheter från Hetta-Pallas -leden

Senaste uppdatering 2013-05-14

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100