Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Leder 

Karta över Lederna Det är såväl psykiskt som fysiskt uppfriskande att röra sig i naturen. Under vardagar har de flesta mänskor så bråttom att de hinner besöka högst en närliggande skog eller park, men under veckslut och längre ledigheter kan de söka sig längre bort för att njuta av nya vyer.

I Finland finns det många olika slag av leder när det gäller svårighetsgraden, längden och användningsändamålet. Det finns bl.a. sommarleder, vinterleder, vandringsleder, vattenleder och leder för cykling. En del av lederna är korta och lätta, andra är långa eller krävande. När man rör sig på de senare bör man absolut ha en bra karta och vara skicklig på kartläsning.

Vissa leder är anlagda med tanke på de som rör sig med rullstol. De här lederna lämpar sig också bra för barnvagnar.

På de här sidorna presenteras de viktigaste leder som förenar olika utflyktsmål eller överskrider deras gränser och vars underhåll Forststyrelsen eller dess samarbetspart ansvarar för. De leder som ligger i sin helhet inom ett utflyktsmåls gränser, t.ex. en nationalpark, presenteras på respektive utflyktsmåls egna sidor Leder.
 
Senaste uppdatering 2012-08-08
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100