Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Nationallandskapen, sinnebilder för Finland 

Vy från Berghamn i Skärgårdshavets nationalpark. Bild: Jan EkebomHur kan en orörd natur och en vacker vy bli ett nationallandskap? År 1992 utsågs 27 nationallandskap i olika delar av Finland i anknytning till jubileumsåret av Finlands 75-års självständighet. Betydelsen av dessa landskap står att finna betydligt längre bak i historien. Nationell betydelse skapas inte under en natt.

Tanken på nationallandskap uppstod vid sekelskiftet 1900 i en spänd politisk atmosfär. Naturkänslan ansågs berätta on något väsentligt om hur det är att vara finländare. Nationalkänslan byggdes upp med hjälp av konsten och som motiv var, med några undantag, storslagna landskap.

Nationallandskapen var också romantiska. Jean Sibelius gjorde bröllopsresan till Koli, det samma gjorde Juhani Aho tillsammans med sin hustru, konstnär Venny Soldan-Brofeldt. På toppen av Koli har man under senaste tid firat bröllop.

Vad betyder de här landskapen för dagens finländare? Är de svunna tiders ideallandskap eller en väsentlig del av det, som vi fortfarande uppfattar som vårt hemland. Hittar du en ny synvinkel på nationallandskapet?
Många nationallandskap är delvis eller helt och hållet på ett naturskyddsområde.

 Åk på en landskapstur i den finska naturens och kulturens historia!

Alla 27 nationallandskap hittar du i miljöministeriets förteckning (www.miljo.fi).

Läs mer om naturen som inspirationskälla för konsten.

Senaste uppdatering 2013-12-04
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100