Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Rödjans fiskehemman och naturstuga 

Rödjans läge i FinlandSödra Finlands län, Nyland
Raseborg (www.raseborg.fi)
Ekenäs skärgårds nationalpark
Objektet sköts av Forststyrelsen.

I Rödjans naturstuga i Ekenäs nationalpark kan du med hjälp av utställningen bekanta dig med ett år i ett ejderpars liv samt Rödjans historia. Hemmanet är paddlingsvärldsmästaren (1950) och OS-guldmedaljören (1952) Thorvald Strömbergs barndomshem.

Rödjans naturstuga. Bild: Hans-Erik Nyman.Öppettider år 2014

Servicebyggnaderna i fiskehemmanets omgivning är fritt tillgängliga. Grupper har dessutom enligt överenskommelse möjlighet att bekanta sig med naturstugan. Tilläggsinformation fås från Ekenäs naturum.

Kommunikationer och kartor

Rödjan ligger på Älgö i Ekenäs skärgård.

Rödjans naturstuga Med båt

  • Rödjan (59°51,9´ 23°23,7´) är en utfärdshamn, vars djup är ca 1 - 2 m. Man får ligga förtöjd vid bryggan högst 12 timmar. På klippan 200 m väster om Rödjan finns det åtskilliga öglor, där förtöjningen inte har begränsats.

Elektroniska kartor

Noggranna kartor över utflyktsmålen på adressen Utflyktskarta.fi

Service

Gårdsplanen

  • Vid gårdsplanen börjar en ca 2 km lång naturstig, invid vilken det finns ett utsiktstorn. Naturstigen ger vandraren en bild av den inre skärgårdszonens natur. I början på stigen kan man låna ett häfte som berättar om stigen.
  • På Rödjan finns vattenpost, torrtoalett, kokskjul och hundhage.
  • Möjlighet att bada i havet och i träsket.
  • Eldstad och tältningsområden.
Senaste uppdatering 2014-04-10
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100