Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Guidetjänster 

Bild: Timo NieminenPå utflyktsmålen kan det erbjudas många slags guidetjänster. Å andra sidan saknas det guider på områden som är avlägset belägna områden och som är avsedda för krävande friluftsliv eller på alldeles små utflyktsmål.

Guidning i naturumen och ställen med kundtjänst

I alla naturum och ställen med kundtjänst får man gratis råd och vinkar för att bekanta sig med omnejdens utflyktsmål. Dessutom kan grupper i alla naturum och i flera andra ställen med kundtjänst beställa en avgiftsbelagd guidning i naturumets utställning eller för att bekanta sig med något annat tema. Guidning för grupper lönar det sig att boka på förhand.

Guidning i naturen

På vissa utflyktsmål kan man träffa guiden även i naturen och naturstugan. Av guiden kan man gratis be om friluftsråd. Ställvis erbjuder även guiden en avgiftsbelagd guidning för grupper om utflyktsmålet eller därtill hörande tema.

Naturturismföretagare

Flera naturturismföretagare erbjuder bl.a. guidade längre och kortare exkursioner. Inom webbtjänsten utinaturen.fi finner du kontaktuppgifterna till de företagare, som har gjort ett samarbetskontrakt med utflyktsmålets förvaltare, som oftast är Forststyrelsen.

Senaste uppdatering 2011-06-11
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100