Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Tjänster för skolklasser och barngrupper vid Terranova - Kvarkens naturcentrum 

Djurvärlden fascinerar. Bild: Terranova. Terranova - Kvarkens naturcentrum bjuder på utställningar och guidade rundturer, under vilka man kan skaffa närmare kännedom om landhöjningen och skärgårdsnaturen i Kvarken samt om istidens spår, fiskarna, fåglarna, däggdjuren, insekterna och geologin.

I auditoriet kan du låta dig uppslukas av filmer som berättar om istida omvälvningar och skärgårdsnaturen. Du kan också besöka det virtuella akvariet, där det finns fiskar av alla de slag. Terranova - Kvarkens naturcentrum fungerar i samband med Österbottens museum i Vasa.

Tjänstutbudet vid Terranova naturcentrum

 • Utställning och AV-föreställningar med temat "Det nya landet"
 • Grund- och temaguidningar
  • Grundguidning i Terranovas utställning "Det nya landet"
  • Temaguidningar:
   • Spår av istiden i vår natur (närmast 9 klassens geografi och mellanstadieskolor).
   • Hur djuren överlever vintern (1 - 6 klassen och 8 klassens biologi).
   • Våra stränders fåglar och andra djur (1 - 6 klassen och 7 klassens biologi).
   • Fiskarter och fiske samt sälar och sälfångst förr i tiden (1 - 6 klassen och 7 klassens biologi).
   • Naturfilmföreställning (ca 200 filmer att välja mellan).
   • Som guide fungerar Terranovas naturpedagog eller någon annan av Terranovas guider.
  • Grund- och temaguidningar kostar 20 e/grupp.
 • Tips om utflykter och lägerskolor för skolgrupper
 • Naturfilmtävling för barn och unga, ordnas vartannat år i samband med en internationell naturfilmfestival (wildlife.vaasa.fi) i Vasa.
 • Varierande utställningar och evenemang året runt
 • Österbottens museum (museo.vaasa.fi)
 • Information om naturen och friluftsmöjligheterna i Kvarkens skärgård och andra naturskyddsområden i trakten
 • Läs mera om Terranova - Kvarkens naturcentrum.

Publikationer och undervisningsmaterial

 • Intensiva studier. Bild: Terranova.Från Terranova fås broschyrer, studiematerial och avgiftsbelagda produkter, som man kan använda i undervisningen och när man planerar en utflykt.
 • Publikationer kan beställas från Terranova naturcentrum. För material som skickas per post tillkommer postporto och behandlingskostnader. Mindre än 30 stycken avgiftsfria broschyrer skickas däremot gratis till beställaren.
 • Utskrivbart undervisningsmaterial från Terranova (terranova.vaasa.fi).

Undervisningsutrymmen och utrustning att hyra

 • Naturcentrets auditorium (30-40 platser)
 • Utrymme för undervisning och grupparbete (forskarhörnan)
 • I Terranovas kontor, i Österbottens museums 2 våning, finns en stor samling naturböcker. Kontoret är inte öppet för allmänheten, men enligt överenskommelse kan man bekanta sig med böckerna.

Måltids- och logitjänster

 • I samband med Österbottens museum, i samma byggnad, finns det ett café, vars öppettider sammanfaller med museets och naturcentrets. Till caféets sortiment hör förutom bakverk också mindre salta bitar. Grupper bör dock förhandsbeställa dessa.
 • Tips om förnuftig vägkost för dem som rör sig på skyddsområdena.
 • Det finns inte inkvarteringsmöjligheter vid Terranova naturcentrum.

Programtjänster

I Vasa- och Kvarkentrakten fungerar flera företagare inom naturturism som på beställning ordnar avgiftsbelagda programtjänster för grupper.

 • Företagarnas kontaktuppgifter fås från Terranova.

Förberedelser för en utflykt

Kontaktuppgifter

Senaste uppdatering 2013-07-09
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100