Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Skolelever och barn 

Lär känna naturen genom naturupplevelser och -studier

Är du intresserad av myrar, fjäll, gamla skogar eller kulturlandskap? Kanske fågelskådning är ditt stora intresse? Eller vill du helst vandra längs markerade leder? Nationalparkerna och de övriga skyddsområden samt strövområdena representerar det bästa av den finska naturen och erbjuder utmärkta möjligheter att lära sig om och uppleva naturen.

Naturumen och en del naturstugor har färdiga program och olika undervisningsmaterial för skolklasser. Programpaketen, som anknyter till den finska naturen, naturskydd, miljövänligt friluftsliv, levnadssätt samt kulturarv, lämpar sig för exkursioner, lägerskolor och klassresor. På dessa sidor hittar du information om olika utflyktsmål och programutbud. I naturumen och på naturskyddsområdena harman möjlighet att avläsa naturen och lära sig genom naturupplevelser under olika årstider.

Skydds- och strövområdenas samt naturumens tjänster för skolor

  • utställningar, bildspel, naturstigar 
  • eldplatser och vandringsleder 
  • färdiga programpaket, som kan genomföras i naturumen och ute på naturstigarna under ledning av naturumets  guide eller av lärarna själva 
  • material att beställa (kunskaper, uppgifter och svar) 
  • utrymmen och utrustning att hyra 
  • rådgivning, handledning, och planeringshjälp för en annorlunda skoldag 
  • tips om logi- och måltidstjänster

Naturskyddsområdena som en del av undervisningen

Det lönar sig alltid att före besöket bekanta sig med instruktionerna och reglerna för området. På områdena finns anlagda vandringsleder, eldplatser och andra friluftsanordningar som tjänar friluftslivet. På vissa områden är det tillåtet att röra sig endast längs de markerade lederna, på andra får man färdas fritt. På naturskyddsområdena gäller allemansrätten i begränsad form, och det är t.ex. förbjudet att samla växtprov. Det är i allmänhet dock tillåtet att plocka bär- och svamp. Instruktionerna och ordningsstadgorna för skyddsområdena hittar du på områdenas webbsidor.

Förbered dig för utflykten

Det är trevligt på utflykten om du är rätt utrustad. När du klär dig rätt enligt vädret blir du inte våt, bränner inte solen eller biter inte kölden. Matpausen är ofta utflyktens höjdpunkt. Det lönar sig att planera matsäcken väl, så att du har tillräckligt med energi för hela utflykten. När du planerar en exkursion till ett skyddsområde är det viktigt att du tar i beaktande miljön redan när du funderar på din matsäck.

Läs mer

Senaste uppdatering 2013-03-26
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100