Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Onnelannummi lägerområde 

Onnelannummi är belägen i norra delen av Tykö strövområde i närheten av Kirjakkala bruk och Hamarinjärvi sjö. Terrängen är torr tallmo och undervegetationen är sparsam. Området lämpar sig också för större, t.o.m. drygt 1 000 personers läger. Från Onnelannummi kan man ge sig iväg på vandring på en 5 km lång rundslinga.

Utrustning

På lägerområdet finns det

 • lägerutrymme för t.o.m. drygt 1000 personer
 • ett kokskjul med en vedspis med rökgång. Det finns också en vattenpunkt vid kokskjulet.
 • tre torrtoaletter
 • om sommaren en vattenpunkt med vatten från det kommunala vattennätet
 • slanor för byggande av läger
 • en sorteringspunkt där man kan sortera glas, metall, bioavfall, papp och blandavfall
 • på Hamarinjärvis strand på ca 300 meters avstånd en eldplats, en badstrand och båtar till uthyrning.

Service i omnejden

Kommunikationer

Med bil

Tykö strövområde är beläget utmed strandvägen (nr 1824) som går från Salo till Kimitovägen. Från vägen finns det skyltar till Kirjakkala bruk.

 • Då man kommer från Salo tar man av från strandvägen mot Kirjakkala bruk ca 4 km innan Tykö (16 km från Salo). Från Kirjakkala damm, som är belägen i bruksbyn, är det ca 1 km till lägerområdet. Då man bokar lägerområdet bör man komma överens om öppningen av bommen på vägen från dammen till lägerområdet.

Med allmänna fortskaffningsmedel

 • Vainion liikenne (www.vainionliikenne.fi) trafikerar från Salo till Tykö. Somliga turer kör ända fram till Mathildedal. Rutten är Salo - Tykö - Bjärnå.
 • Alternativt kan man också använda sig av den lokala bytaxin, tfn (02) 736 6410 / Laaksonen.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Tykö strövområde -friluftskarta, 1:20 000, Forststyrelsen 2000. Kartan kan köpas från Forststyrelsens postorder samt i Tykö naturhus.
 • Terrängkarta nr 2021 07, 1:20 000. Kartan kan köpas från bl.a. Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • GT vägkarta Södra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas från bl.a. Karttakeskus, i bokhandlar och friluftsaffärer.
 • Skogskarta 1-2, 1:250 000. Kartan kan köpas på webbutiken Utinaturen.fi.

Kartornas försäljningsställen

Bokningar och tilläggsinformation

 • Tykö naturhus
  • Då man gör bokningen bör man komma överens om öppningen av bommen på vägen från dammen till lägerområdet.
Senaste uppdatering 2012-01-19
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100