Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Arrangemang av läger 

Vid lägret. Bild: Jari KostetLägerområden

Lägerområden
Lägerarrangörer kan för t.ex. scoutläger och lägerskolor boka lägerområden, där även stora grupper kan tälta. Lägerområdena är utrustade med eldplatser och torrtoaletter. Dessutom kan det bl.a. finnas kokskjul, brunn och badplats på områdena. Lägerområden finns det i Evois, Ekenäs, Loppis, Hossa och Tykö.

Lägerskolor

Service riktad till lägerskolor finns det på en del områden som presenteras inom webbtjänsten Utinaturen.fi, såsom Ekenäs skärgård, HossaSeitseminen, Petkeljärvi och Skärgårdshavet, där det finns inkvarteringsmöjligheter för grupper. På vissa områden erbjuds det uppgiftspaket för lägerskolor, medan inkvarteringen kan ordnas i omnejden. Till dessa hör bl.a. Oskari – Linnansaaris naturumSyöte naturum och Koilliskaira naturum.

Presentation av områdena finner du i webbtjänsten Utinaturen.fi. Om service riktad till lägerskolor och övriga skolklasser får du närmare information på Lärarnas sidor.

Senaste uppdatering 2014-04-09
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100