Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Tjänster för grupper 

Bild: Peetu LuodesDet finns mångahanda guidetjänster på åtskilliga utflyktsmål. Å andra sidan finns det många områden där det inte finns någon guide. Sådana områden är t.ex. avlägset belägna områden som är avsedda för erfarna vandrare eller alldeles små utflyktsmål.

På en guidad tur får man lyssna med öronen, känna med fingrarna och lukta med näsan. Guiden uppmanar deltagarna att göra observationer och reflexioner: Varför har man avsatt naturskyddsområden? Vilka är naturvärdena på detta område? Varför bevarar man gamla gårdstuner och byggnader?

Guidning i naturum och ställen med kundtjänst

I alla naturum får man gratis råd och tips om hur man kan bekanta sig med utflyktsmålen som finns i närheten. Dessutom kan grupper i alla naturum och i många andra ställen med kundtjänst beställa en avgiftsbelagd guidning som berör naturumets utställning eller något annat tema. Det lönar sig att boka guidningen för grupper på förhand. Med hjälp av guiden öppnar sig många detaljer som annars inte skulle märka och anekdoterna vaknar till liv.

Naturguidningar

På vissa utflyktsmål är det möjligt att träffa på guiden även i terrängen och i naturstugan. Man kan avgiftsfritt be om friluftstips av guiden. Ställvis erbjuder även guiden en avgiftsbelagd guidning för grupper om utflyktsmålet eller därtill hörande teman.

Naturturismföretagare

Flera naturturismföretagare erbjuder bl. a. guidade längre och kortare turer. Inom webbtjänsten Utinaturen.fi finner du kontaktuppgifterna till de företagare, som gjort ett samarbetsavtal med Forststyrelsen.

Senaste uppdatering 2014-04-16
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100