Kontaktuppgifter

  • Skärgårdshavets nationalparks kundtjänst per telefon 0206 39 4620 eller e-post rannikko@metsa.fi
  • Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Södra Finlands Naturtjänster, adress: Skärgårdscentrum, 21720 Korpoström.

Övrig web-service

  • Web-kameran på Utö (www.uto.fi)
  • Web-kamera på Jurmo (jurmo.com)
  • Web-kamera på Örö (www.örö.fi)
  • Web-kamera i Kasnäs (www.kasnaskompass.fi)
  • Fiskljus web-kamera (saaristomeri.utu.fi)

Publikationer

Forststyrelsens publikationer

Publikationer på svenska (julkaisut.metsa.fi)

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 2786 kb (julkaisut.metsa.fi)