Rytivaara kronotorp

Norra Österbotten
Pudasjärvi (www.pudasjarvi.fi, på finska)
Syöte nationalpark
Området förvaltas av Forststyrelsen.

 

Ett besök vid Rytivaara kronotorp som byggdes på 1800-talet är en tidsresa till de förhållanden som styrde en skogstorpares liv och leverne.

Rytivaara torp uppfördes år 1852 på kronans dvs. statens mark i vildmarken i Syöte. Då Forststyrelsen grundades år 1859 för att förvalta statlig mark, började man teckna kontrakt med nybyggarna, i vilka torparnas rättigheter och skyldigheter definierades. Rytivaara blev kronotorp officiellt år 1870 då Matti Ollinpoika Kynsijärvi tecknade ett torparkontrakt med Forststyrelsen. Trots att livet som kronobonde var anspråkslöst gav arrangemanget åtminstone tak över huvudet åt torparen och hans familj.

Den restaurerade huvudbyggnaden vid Rytivaara kronoskogstorp. Bild: Jorma Luhta

Då Rytivaara blev öde på 1950-talet började tidens tand gnaga på torpet och gårdsbyggnaderna började snabbt förfalla. År 2001 påbörjade Forststyrelsen restaureringen av Rytivaara och idag bevarar torpet med omgivning ett stycke av en svunnen tid och berättar om dåtida anspråkslösa livsvillkor för nutida besökare.

Öppettider

 • Dörrarna till Rytivaara torp och dess gårdsbyggnader står öppna året runt.
 • Man får avgiftsfritt bekanta sig med byggnaderna.
 • Det finns ingen personal vid Rytivaara torp.

Kontaktuppgifter

 • Tilläggsuppgifter om Rytivaara kronotorp fås från Syöte naturum.

Kommunikationer och kartor

Med bil

 • Det finns skyltar från Iso-Syöte landsväg (nr 858) till Rytivaara kronotorp, dit det är cirka 18 km från Syötekylä. Skyltarna visar vägen till Ukonvaara parkeringsplats varifrån det är 4 km längs stigen till besöksmålet.

Service

Övernattning

 • Det finns reserveringsstuga Rytitupa på Rytivaaras gårdstun där man kan övernatta.
 • Reservationer och nycklar från Syöte naturum.

Evenemang

 • Företagare som bedriver verksamhet i bl.a. Syöte nationalpark arrangerar utflykter till Rytivaara.
 • Tilläggsinformation om evenemang i Rytivaara fås i Syöte naturum.

Gårdstunet

 • Bilparkeringen är 4 kilometer från torpet. Den sista sträckan går man längs en markerad stig.
 • På Rytivaaras gårdstun finns byggnader samt en informationstavla som visar var byggnaderna är belägna.
 • I ändan av ladugårdsbyggnaden finns en torrtoalett.
 • Från bastun går en stig till en källa. Vattnets drickbarhet har inte undersökts och användning sker på eget ansvar. Brunnslocket vid torpet har spikats fast.
 • Torpet och dess byggnader fungerar som ett friluftsmuseum. Ugnen i torpet kan inte värmas.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade vid besöksmålet.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/rytivaarakronotorp