Raappana torvkåta

Raappana torvkåta i Finland. Östra Lappland
Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska)
Urho Kekkonens nationalpark
Objektet sköts av Forststyrelsen.


Raappana torvkåta är en liten, stämningsfull stuga som är delvis nedgrävd i jorden på Luirojärvis strand i kärnområdet av Urho Kekkonens nationalpark. De närmaste reserverings- och ödestugorna ligger på ett par kilometers avstånd från torvkåtan. Under årtiondenas lopp har Raappana torvkåta betjänat som övernattningsställe åt åtskilliga vandrare. Den är i medelmåttigt skick och fungerar numera som öppen torvkåta.

Raappana torvkåta. Bild: Sulo Norberg

Raappana torvkåta

Sodankyläs tidigare länsman Aarno Raappana var en aktiv ödemarksvandrare och han byggde torvkåtan till sin stödpunkt i mitten av Koilliskaira ödemark. Torvkåtan ligger på ett näs mellan ödemarkssjön Luironjärvi och en mindre tjärn kallad Raappanan lampi. Fågelvägen är det 4 km från torvkåtan till toppen av områdets högsta fjäll Sokosti (717 m). Raappana torvkåta är den första torvkåta i Finland som byggts enbart med tanke på frilufts- och rekreationsbruk. Efter att Urho Kekkonen nationalpark hade grundats, byggdes torvkåtan år 1984 på nytt enligt det gamla byggsättet. Fram till år 2000 var Raappana torvkåta en reserveringstorvkåta för två personer, men sedan dess har den tjänat friluftsfolk som en för alla öppen torvkåta.

Öppettider

 • Raappana torvkåta är öppen året runt.

Kontaktuppgifter

Mer uppgifter om objektet fås från:

Kommunikationer och kartor

Med bil

 • Man kommer inte med bil till Raappana torvkåta, och från alla vandringsleders startpunkter är det tiotals kilometer till kåtan. Av startpunkterna ligger Kiilopää och Saariselkä intill väg E75. Till Aittajärvi, Raja-Jooseppi, Kemihaara och Tulppio kommar man bäst med egen bil. Köranvisningarna till startpunkterna finns på Urho Kekkonens nationalparks sidor.
 • Från Aittajärvi är det ca 20 km att gå till Raappana torvkåta. Vägen till Aittajärvi har inget vinterunderhåll. I början av sommaren lönar sig att kontakta Saariselkäs kundtjänst Kiehinen för att fråga i vilket skick vägen är.
 • Från Raja-Jooseppi startpunkt vid bron över Luttojoki är det ca 45 km till Raappana torvkåta beroende på ruttval.
 • Från Tulppio är det ca 80 km till Raappana torvkåta beroende på ruttval.
 • Från Kemihaara startpunkt är det ca 60 km till Raappana torvkåta beroende på ruttval.
 • Köranvisningar till Saariselkäs kundtjänst Kiehinen
 • Köranvisningar till Savukoskis naturum Korvatunturi

Raappana torvkåta © Forststyrelsen 2015

Med allmänna kommunikationer

 • Det går flera dagliga bussturer från Rovaniemi till Ivalo längs riksväg 4 (E75) och med dem kommer man till nationalparken (bussar: Rovaniemi - Sodankylä - Vuotso - Tankavaara - Kakslauttanen (Kiilopää) - Saariselkä - Ivalo). Tidtabellerna finns på Matkahuoltos webbsidor (www.matkahuolto.fi). Bussarna är anslutningar till de tåg (www.vr.fi) och flyg (www.finavia.fi) som anländer till Rovaniemi.
 • Flyg (www.finavia.fi) som anländer till Ivalo har bussförbindelse till Saariselkä och Kiilopää. Det går en buss från Ivalo till Raja-Jooseppi på måndagar, onsdagar och fredagar.
 • Vardagar går det en buss från Kemijärvi till Savukoski, varifrån man kommer vidare till Tulppio med posttaxi. Från Tulppio är det ca 15 km att gå till nationalparkens gräns längs ens stig utmed Nuorttijoki. För resan från Savukoski till Tulppio tas normal busstaxa. Om man vill fortsätta resan ända till Kemihaara (30 km från Tulppio) gäller taxipriser.

Kartor

Elektroniska kartor

Urho Kekkonen nationalpark © Forststyrelsen 2015

Service

 • Det finns en eldplats, en bod och en torrtoalett på torvkåtans gård.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/raappana