Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Världsarvet Kvarkens skärgård har nöjda besökare

2017-10-30

Under sommarsäsongen 2017 genomfördes det en besökarundersökning i världsarvet Kvarkens skärgård. Undersökningen fokuserade på besökarnas åsikter om världsarvet och olika friluftstjänster, som naturstigar. De som svarade var huvudsakligen väldigt nöjda med sitt besök, men många gav även utvecklingsidéer.

Bild: Johan HagströmTotalt samlades det in nästan 500 ifyllda frågeformulär från olika besöksmål: Svedjehamn utsiktstorn Saltkaret, Sommarö fortområde, Valsörarna, Rönnskär (Fäliskäret), Mickelsörarna (Kummelskär) och Molpehällorna. Svedjehamn och Replot bro var de mest besökta resmålen. -- Den typiska besökaren var 45-64 år gammal och där tillsammans med sin familj. De flesta hade besökt världsarvet tidigare, säger världsarvskoordinatorn Susanna Lindeman från Forststyrelsen.

Nästan hälften av de som svarade var fast bosatt i en av de fem världsarvskommunerna, oftast i Vasa eller Korsholm. Av besökarna 41% kom från andra delar av Finland och 14% var utländska turister. Andelen utländska resenärer hade ökat med 5% från den förra undersökningen år 2009. Sverige var det vanligaste hemlandet bland de utländska turisterna. Övriga hemländer utöver EU-länder var USA, Kanada och Kina.

Av de som deltog i undersökningen visste 85% på förhand om att området ingår på världsarvslistan, och 71% visste även varför det hade fått världsarvsstatusen. -- Faktumet att det handlade om ett världsarv var viktigt i reseplaneringen för ungefär hälften av de som svarade. Dock för en fjärdedel av de som svarade hade världsarvsstatusen ingen betydelse då de planerade sin utflykt, konstaterar Lindeman.

Bild: Johan HagströmDe viktigaste orsakerna att besöka Kvarkens skärgård vad att uppleva naturen och landskapet. Att vandra i naturen var den populäraste aktiviteten, men även att göra naturobservationer var viktigt för många. De besökare, som svarade uppskattade att besöket ökade deras välmående, och att dessa hälsoeffekter var värda minst 100 euro. De flesta var på dagsbesök. De besökare, som inte var bosatta i närområdet övernattade oftast antingen i världsarvet eller i dess närhet.

I besökarundersökningen ingår frågor om hur mycket pengar man använt under besöket. På basen av det har Forststyrelsen beräknat att friluftslivet i världsarvet genererar årligen ca 3,5 miljoner euro och 36 årsverken till den lokala ekonomin. Enligt besökarundersökningen är besökarna klart nöjdare med sitt besök nu än för sju år sedan. Det regionala indexet, som beskriver hur nöjda besökarna är, var 4,2, jämfört med förra undersökningens 3,98. Maxpoäng är 5,0. -- Det är glädjande nyheter, eftersom kommunerna och Forststyrelsen satsat en hel del resurser på att förbättra friluftstjänsterna i världsarvet, säger Lindeman. Mest nöjda var besökarna med områdets renhet och säkerhet, variationen i landskapet, parkeringsplatserna, vandringslederna samt ledernas informationstavlor och eldplatser. -Utvecklingsidéer hade besökarna gott om och de motiverar oss att fortsätta med att förbättra och utveckla området, påpekar världsarvskoordinatorn. 

Mer information: