Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Utflyktskartan utökas med information om snöskoterspår och -leder i samarbete med kommuner och föreningar

2017-10-02

Den förbättrade kartinformationen om snöskoterleder och -spår i Forststyrelsens karttjänst Utflyktskarta.fi ger snöskoterförare bättre möjligheter att planera naturutflykter över kommun- och landskapsgränserna. Hittills har Forststyrelsen tillhandahållit kartinformation för snöskoterförare främst i områden där det finns rikligt med statsägd mark. Nu kan kommuner och föreningar införa snöskoterspår och -leder gratis och enkelt i karttjänsten Utflyktskarta.fi med hjälp av programmet Lipas.

Det som är speciellt med snöskoterkörning jämfört med andra sätt att färdas i naturen är att sträckorna ofta sträcker sig över kommun- och landskapsgränser. Om mer information om spår och leder länkas till en aktuell, rikstäckande karta är det lättare för snöskoterförare att planera sina utflykter. Det här har nu lösts i och med att man genom samarbete skapat bättre förutsättningar för att publicera kartinformation på Utflyktskartan.

Kommuner, föreningar, grenförbund och idrottssällskap har redan tidigare kunnat ladda upp sina motionsplatser i naturen gratis till den rikstäckande tjänsten Utflyktskarta.fi via Lipas-systemet. Nu utvidgas samarbetet till att även omfatta snöskoterleder och -spår som underhålls av kommuner och föreningar. Kommunerna och föreningarna kan också foga tilläggsinformation till ett spår eller en led som införts på kartan. Uppgifterna uppdateras på Utflyktskartan via programmet Lipas en gång i dygnet. På det sättet kan man kommunicera enkelt även kring tillfälliga ändringar i ledsträckningarna.

Utflyktskartan erbjuder kommunernas och föreningarnas snöskoterleder och -spår en utmärkt synlighet. Snöskoterförare är vana att använda den behändiga tjänsten, som från förut innehåller ett nätverk av tusentals kilometer snöskoterleder.

Tjänsten Utflyktskarta.fi tillhandahålls av Forststyrelsen och år 2016 användes den hela 3,6 miljoner gånger. Lipas-systemet, dvs. Liikuntapaikat.fi är gratis och används i alla kommuner. Lipas-systemet administreras av idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Kommunerna laddar upp sina motionsplatser i naturen, inklusive snöskoterspår och -leder, till programmet Lipas. Kommunerna och föreningarna publicerar informationen i tjänsten Utfluktskarta.fi gratis.

Tilläggsinformation